Home Nieuws Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

11 april 2016

Onder het mom 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' heeft Pels Rijcken op zaterdagmiddag 9 april 2016 haar deuren voor de negende keer opengesteld voor een 14-tal middelbare scholieren. Deze scholieren uit Den Haag en Rijswijk nemen deel aan het eenjarige scholierenprogramma van stichting Giving Back. Tijdens deze middag is voor hen de Workshop Recht georganiseerd door vrijwilligers van de stichting en enkele medewerkers van Pels Rijcken.

Inspirerende workshop

De middag begon met een warm welkom en een korte introductie over Pels Rijcken, verzorgd door René Spit. Jaap van der Valk heeft de scholieren daarna meegenomen door een casus, die de scholieren in de Workshop Recht mochten bepleiten. In de setting van een oefenrechtbank en gekleed in toga, vertolkten zij de rol van advocaat of rechter. Vervolgens werd er een quiz gespeeld en gaven Frederieke Guljé en Jeanile Weyne een korte lezing over de beroepen die je kunt uitoefenen met een juridische opleiding. Uiteraard werd deze inspirerende dag afgesloten met een hapje en drankje.

Talentontwikkeling

Elk jaar worden, in samenwerking met de deelnemende scholen, dertig ambitieuze talenten per stad geselecteerd door stichting Giving Back. Zij krijgen de unieke kans om mee te doen met het eenjarige scholierenprogramma van de stichting.

"Een Nederlands spreekwoord leert dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft. Nagenoeg iedere sector in het maatschappelijk leven heeft behoefte aan jonge talenten. Die zullen uiteindelijk het stokje van de ouderen gaan overnemen en de continuïteit moeten waarborgen. Ook in de sector van de juridische beroepen bestaat grote behoefte aan jonge talenten en met de vergrijzing zal die behoefte in de nabije toekomst alleen maar groter worden", aldus René Spit.

Stichting Giving Back

Stichting Giving Back heeft als doel om scholieren en studenten met een diverse culturele achtergrond te helpen om hun eigen ambities te volgen en hun competenties te onderzoeken om die vervolgens optimaal te kunnen ontplooien. Pels Rijcken investeert veel in het ontwikkelen van talent en is daarom al jaren sponsor van stichting Giving Back. Op die manier helpt Pels Rijcken de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken.