Home Nieuws Wemmeke Wisman: "Leergierig, competitief, en een groot plichtsbesef"

Wemmeke Wisman: "Leergierig, competitief, en een groot plichtsbesef"

6 maart 2024

De Chambers Global Guide 2024 is bekendgemaakt. Er staan zes advocaten van Pels Rijcken vermeld omdat zij volgens hun cliënten en relaties toonaangevend zijn in hun werk. We vroegen hen om een terug- en vooruitblik. Lees hier vandaag het verhaal van Wemmeke Wisman, Dispute Resolution.

Een mooie plek op een ranglijst. Wat betekent dat voor jou?
Het is best leuk om in deze vorm enige professionele erkenning te krijgen, inclusief de reacties die hier, soms ook uit onverwachte hoek, op volgen. Het is bovendien handig om naar te kunnen verwijzen bij een pitch. Maar ik haal vanzelfsprekend mijn werkplezier uit het werk zelf.

Wat was een belangrijke ontwikkeling in jouw werk in 2023?
In mijn praktijk sta ik de publieke sector en bedrijven bij in zaken die soms onder grote publieke belangstelling staan. Een belangrijke ontwikkeling die al langer gaande is en waar de hele advocatuur mijns inziens voor een uitdaging staat, is dat er steeds minder begrip lijkt te zijn voor de rol en functie van de advocatuur in de democratische rechtsstaat. Advocaten worden tegelijkertijd steeds vaker, en ten onrechte, vereenzelvigd met hun cliënten. We verdedigen het standpunt van onze cliënten, dat doen we partijdig én onafhankelijk, maar dat lijkt mensen soms te ontgaan. Daarnaast lijkt het respect voor die democratische rechtsstaat niet voor iedereen meer vanzelfsprekend. Al is die groep relatief klein, dat is wel fundamenteel. We hebben ook als advocaten een verantwoordelijkheid in het zoeken naar een manier om met deze twee ontwikkelingen om te gaan.

Welke juridische uitdaging raakt veel van je cliënten dit jaar?
Zowel bij de corporates, zeker de grotere, als in de publieke sector zie je dat de procesvoering in specifieke zaken steeds meer voorwerp wordt van publiek debat. Daarin is soms elk facet van een gerechtelijke procedure onderwerp van discussie. Belanghebbende derden proberen dan invloed uit te oefenen, terwijl het uiteindelijk aan de procespartijen is om de inhoudelijke en strategische keuzes te maken. Dat raakt veel van onze cliënten. Voor mij is het een belangrijke uitdaging om hen met juridisch advies te helpen in deze veranderende maatschappelijke context en dat is bepaald niet eenvoudig.

Noem een publicatie van een collega waardoor jij weer verder kon.
Ik ben een trouwe lezer van Cassatieblog, waarop doorlopend blogs, en trouwens ook vlogs, verschijnen van de inhoudelijke uitspraken van de civiele kamer van de Hoge Raad. Het biedt net wat meer context dan alleen de uitspraken zelf.

De reviews zijn lovend. Welke drijfveren van jou schuilen hierachter?
Het komt denk ik neer op een combinatie van een aantal eigenschappen. Ik ben vrij leergierig en competitief ingesteld. In combinatie met een groot plichtsbesef is dat een recept voor een heel afwisselend leven in een vak dat soms lastig kan zijn, maar misschien ook wel daardoor meestal geweldig is. Dat laatste komt natuurlijk ook doordat ik word omringd door topcollega’s met eenzelfde soort gedrevenheid.

Welk (nieuw) boek gaan we ooit nog lezen van jouw hand?
Vroeger wilde ik kinderboekenschrijver worden, maar daarvoor heb ik helaas te weinig fantasie. Ik hecht teveel aan de werkelijkheid. Ik zou ooit nog wel een boek willen schrijven over het beginsel van openbaarheid in de civiele rechtspraak. Dat onderwerp is enorm in beweging, zoals HR 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:658 wel laat zien. De openbaarheid is een groot goed, maar de privacy van partijen vraagt ook om bescherming. Door zoekmachines en de massaliteit waarmee tegenwoordig data kunnen worden verwerkt, is hier een interessant maar ook weerbarstig spanningsveld ontstaan. Er moet een nieuw evenwicht gevonden worden en dat proces is nog in volle gang, ook in het bestuursrecht, strafrecht en fiscale recht.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail