Home Nieuws Waarom de kantonrechter de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep moet blijven toepassen

Waarom de kantonrechter de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep moet blijven toepassen

Sinds 1 januari 2020 procederen de genormaliseerde ambtenaar en zijn werkgever bij de kantonrechter in plaats van de bestuursrechter. Dit betekent dat de kantonrechter voortaan zaken behandelt, die hij niet eerder heeft behandeld.

Voor onderwerpen die zien op het procesrecht of voor onderwerpen die in het ambtenarenrecht niet aan de orde waren, zoals de eis van onverwijldheid bij een ontslag op staande voet, geldt dat de kantonrechter (enkel) de arbeidsrechtelijke rechtspraak blijft toepassen. Ten aanzien van alle andere onderwerpen moet de kantonrechter ons inziens wel acht slaan op de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Met name als het gaat om onderwerpen die zijn vastgelegd in de Ambtenarenwet 2017 en gaan over integriteit, zou de kantonrechter zoveel mogelijk de lijn moeten volgen die is uitgewerkt in de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Het is aan de gemachtigde van de overheidswerkgever om de kantonrechter daarop te wijzen en hem bij de hand te nemen.

Meer weten over de argumenten waarom de kantonrechter de rechtspraak van de Centrale Raad zou moeten blijven toepassen? Neem dan contact op met Ruben van Arkel en Erika Wies. Zij sturen hun uitgebreide betoog dat in het themanummer over de normalisering in het Tijdschrift Arbeidsrecht heeft gestaan graag toe.