Home Nieuws VN Forum Business & Human Rights

VN Forum Business & Human Rights

24 november 2015

Van 16 t/m 18 november vond in Genève het VN Forum plaats over Business en Human Rights. Tijdens een sessie over due diligence sprak Martijn Scheltema over contracten in de supply chain. Hij ging hierbij vooral in op de contractuele mechanismen die in het integraal ketenbeheer worden gebruikt om due diligence te borgen.

Due diligence gaat uit van zorgvuldig onderzoek van personen en/of bedrijven voordat men overgaat tot het tekenen van contracten. Het blijkt dat dit in de ketens een grote uitdaging blijft, onder andere door uiteenlopende bedrijfsculturen, een gebrek aan informatie, onvoldoende en/of ontoereikende handhaving en een onevenwichtige verdeling van risico's.

Martijn Scheltema gaf tijdens deze sessie zijn visie op een verbetering van deze processen. Te denken valt aan het inzetten van trainingen, dialoog en evaluatie, het beter inzetten van klachtenmechanismen, het verbeteren van de handhaving en een betere risicoverdeling.

De gesignaleerde probleempunten zijn ook onderwerp van initiatieven van zowel de OECD als de American Bar Association (waarin Martijn Scheltema deelneemt) om supply chain contracten te verbeteren.