Home Nieuws Vijfde druk Fiscaal procesrecht verschenen

Vijfde druk Fiscaal procesrecht verschenen

11 november 2014

In de serie Fiscale Handboeken van Kluwer is de 5e druk van Fiscaal procesrecht verschenen. Dit is al sinds zijn eerste verschijning in 1964 een vooraanstaand boek in de fiscale wereld. Deze uitgave is bewerkt door Nicoline Bergman (Pels Rijcken), Robert Jan Koopman (Hoge Raad der Nederlanden), Rosery Niessen-Cobben (Boskamp Willems advocaten en RSM Wehrens Mennen De Vries) en Arno van Suilen (gerechtshof Arnhem-Leeuwarden).

Het boek geeft een systematische behandeling van het verloop van de fiscale procedure. Nicoline Bergman heeft de cassatieprocedure beschreven. Ook komt het bewijsrecht uitvoerig aan de orde. Het boek beschrijft en becommentarieert de actuele stand van zaken en bevat veel verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur.