Home Nieuws Verbetering van contractuele clausules in handelsketens

Verbetering van contractuele clausules in handelsketens

19 mei 2017

Martijn Scheltema heeft zijn bijdrage contractual mechanisms to enhance human rights compliance in supply chains gepresenteerd op de internationale UCall conferentie 2017  (een onderzoeksprogramma van de Universiteit Utrecht). In zijn presentatie en de daarna volgende discussie heeft hij uitgelegd welke contractuele mechanismen tot nu toe worden gebruikt om de naleving van mensenrechten te verzekeren en waarom die niet heel doeltreffend zijn. Daarnaast heeft hij een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en de noodzaak voor bedrijven om een werelddekkende mensenrechten due diligence te ontwikkelen dat ook voldoet aan de in verschillende landen gestelde wettelijke eisen. Verbeterde contractuele mechanismen kunnen daar een onderdeel van vormen. Daarop voortbordurend heeft hij uiteengezet op welke wijze contracten in handelsketens kunnen worden verbeterd.