Home Nieuws Update onderzoeken fraude notaris Frank Oranje

Update onderzoeken fraude notaris Frank Oranje

15 juli 2021

In maart en mei hebben wij na onderzoek door Van Doorne en Deloitte bekend gemaakt dat Frank Oranje, voormalig notaris bij ons kantoor, in drie notariële dossiers op frauduleuze wijze substantiële bedragen heeft onttrokken en overgeboekt naar rekeningen buiten Pels Rijcken.

In de eerste onderzoeksbevindingen zagen wij aanleiding de notariële derdengeldendossiers van Oranje over de afgelopen twintig jaar aan een onderzoek door Van Doorne en Deloitte te onderwerpen. Dat onderzoek is deze week afgerond en laat zien dat in 20 andere zaken van Oranje geld tijdelijk onttrokken is geweest. De hoofdsom is door Oranje steeds aan de rechthebbenden uitgekeerd waardoor de fraude hen niet is opgevallen. In enkele gevallen is mogelijk sprake van een tekort aan uitgekeerde rente. Pels Rijcken heeft ter dekking daarvan € 250.000 op een derdenrekening geplaatst. De betrokken partijen zijn door ons geïnformeerd. Pels Rijcken vergoedt het geleden nadeel.

De frauduleuze handelingen van Oranje bestonden er in de kern uit dat hij in een periode van ten minste 18 jaar derdengelden naar privé bracht, hoofdzakelijk via overboekingen naar bankrekeningen op naam van door hem opgerichte stichtingen die ogenschijnlijk een legitieme rol vervulden en buiten de organisatie en het beheer van Pels Rijcken stonden. Daarbij bediende hij zich regelmatig van vervalste betaalopdrachten. Voordat de derdengelden moesten worden uitbetaald, zorgde Oranje dat het ontstane tekort werd aangevuld met (andere) onttrokken gelden. Oranje vulde op deze wijze in feite het ene gat met het andere.

Uit de onderzoeken volgen geen aanwijzingen dat andere kantoorgenoten kennis hadden van de fraude of daarbij betrokken waren.

Het Bureau Financieel Toezicht, het Openbaar Ministerie en de Deken zijn door ons op de hoogte gesteld van deze aanvullende uitkomsten.

Als kantoor trekken wij ons deze fraude zeer aan. Het is onze absolute plicht te voorkomen dat dit ooit opnieuw gebeurt. Daar waar het onderzoek van Van Doorne en Deloitte aanleiding gaf tot wijzigingen in onze processen zijn die direct doorgevoerd. Wij laten het hier niet bij. Pels Rijcken versterkt de organisatie in brede zin op het gebied van governance, risk en compliance. Voorts zijn wij gestart met dialoogsessies met bijzondere aandacht voor een open cultuur met oog voor risico’s. De Deken verwacht ook dergelijke maatregelen van ons en houdt verscherpt toezicht.

Wij willen buiten twijfel stellen dat wij aan de hoogste standaarden zullen voldoen. Dit is voor ons kantoor topprioriteit. Wij zijn hier volledig aan gecommitteerd.