Home Nieuws Update

Update

25 mei 2021

Op 2 maart 2021 hebben wij naar buiten gebracht dat Frank Oranje, voormalig notaris bij ons kantoor, substantiële bedragen heeft onttrokken en overgeboekt naar rekeningen buiten Pels Rijcken. Deze bekendmaking heeft iedereen geschokt. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het feit dat deze fraude heeft kunnen plaatsvinden en betreuren het daardoor geschonden vertrouwen.

Het heeft onze hoogste prioriteit om de problemen die de fraude heeft veroorzaakt op te lossen. Sinds de constatering van de fraude hebben wij daarom alles in het werk gesteld de gevolgen daarvan zo spoedig mogelijk recht te zetten.

Sandra van Heukelom

Bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage: “Het compenseren van de benadeelden heeft onze hoogste prioriteit. Het zijn immers hún belangen die hier zijn geschaad.”

Zo hebben wij direct in overleg met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een bedrag ter hoogte van de onttrekkingen op een derdengeldenrekening ten behoeve van benadeelden geplaatst. Vanaf dat moment behoorde dat bedrag niet meer tot het vermogen van Pels Rijcken.

Onmiddellijk daarna zijn wij in contact getreden met de vertegenwoordigers van benadeelden om afspraken te maken over de overboeking van de gelden vanaf de derdengeldenrekening. Dat overleg verloopt voorspoedig.

Voor wat betreft de zaak Converium gold de bijzonderheid dat de Stichting Converium Securities Compensation Foundation, die de belangen van claimanten behartigde in 2018 was ontbonden. Om met die partij tot afspraken te komen moest de vereffening van die Stichting worden heropend en dienden vereffenaars te worden benoemd. Pels Rijcken heeft daartoe zelf een verzoek ingediend bij de rechtbank Den Haag en verzocht voormalig bestuurder Philip van Hilten samen met een andere expert op dit gebied te benoemen tot vereffenaars.

Pels Rijcken is na hun benoeming met de vereffenaars in overleg getreden. Met hen is op 30 april 2021 overeenstemming bereikt. Deel van die overeenstemming is dat voorafgaand aan de overdracht van de gelden vanzelfsprekend ook het akkoord van de andere partijen bij de met Oranje gesloten escrow-overeenkomsten en het BFT nodig is. Zodra dat akkoord is verkregen, worden de gelden overgeboekt naar de vereffenaars.

Het spreekt voor zich dat Pels Rijcken de gang van zaken uiterst serieus neemt en de onderste steen boven wil hebben. Er leven nog vele vragen over wat er precies is gebeurd. Dat houdt Pels Rijcken evenzeer bezig. Alle in dat kader relevante feiten delen we uit eigen beweging met het BFT. Zodra het onderzoek van het BFT is afgerond, zullen wij naar aanleiding van de resultaten daarvan uitleg geven. Aan het onderzoek werken wij volledig en proactief mee.

Een situatie als de onderhavige mag zich nooit meer voordoen. Beheersmaatregelen zijn aangescherpt en Susi Zijderveld is als externe bestuurder aangesteld met een bijzondere aandacht voor governance, compliance en risk-management.

Susi Zijderveld

Susi Zijderveld: “Integriteit en vertrouwen zijn de hoogste waarden waar Pels Rijcken voor staat. Juist daarom is het zo verschrikkelijk dat de fraude heeft plaatsgevonden. Dat had nooit mogen gebeuren. Er wordt hard gewerkt om de gevolgen van de fraude recht te zetten en intern de risicobeheersing te optimaliseren. Daar hoort ook bij dat we kritisch naar onszelf kijken. Pels Rijcken is een kantoor met voortreffelijke dienstverlening en dat is ook de reputatie die leidend moet zijn.”