Home Nieuws Uitspraak Kamer voor het notariaat naar aanleiding klachten BFT

Uitspraak Kamer voor het notariaat naar aanleiding klachten BFT

25 mei 2022

Vandaag zijn uitspraken gedaan naar aanleiding van klachten die notarieel toezichthouder het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft ingediend tegen vier (kandidaat-/toegevoegd) notarissen van Pels Rijcken. De klachten hebben een grote impact op hen gehad.

De Kamer heeft een aantal klachten gegrond en een aantal klachten ongegrond verklaard. Daarbij zijn door de Kamer aan drie van de vier notarissen de maatregel van berisping opgelegd. De klacht tegen de vierde notaris is ongegrond verklaard.

De Kamer heeft, net als het BFT, vooropgesteld dat Frank Oranje de fraude alleen heeft gepleegd en daar geen anderen bij betrokken zijn geweest.

De Kamer heeft overwogen dat de AOIC (Administratie Organisatie en Interne Controle) van ons kantoor ten tijde van de fraude in opzet aanwezig was, maar met betrekking tot het notariële betaalproces niet naar behoren functioneerde. Dat trekken wij ons vanzelfsprekend zeer aan. De fraude is voor ons aanleiding geweest de kantoororganisatie als geheel te versterken, onder andere door de introductie van het 3 Lines Model en het oprichten van een afzonderlijke Afdeling Risk en Compliance onder leiding van een nieuwe Directeur Risk & Compliance.

We lezen in de uitspraak dat de Kamer meeweegt dat de notarissen samen met ons als kantoor zich sinds het bekend worden van de fraude hebben ingespannen voor diepgravend onderzoek, financieel herstel en compensatie van benadeelde derden, en verbetering van de kantoororganisatie, door nieuwe maatregelen en structuren op het gebied van administratie en beheer.

Het sluit aan bij de constatering van de deken van de Orde van Advocaten die het verscherpt toezicht op Pels Rijcken ophief omdat naar haar oordeel wij de kritiek op de kantoororganisatie ter harte hebben genomen en omgezet in concrete stappen om de kantoororganisatie te verbeteren. Hierdoor is het verscherpt toezicht door de deken per 1 mei jongstleden beëindigd.