Home Nieuws Tweede deel 'De Crisis- en herstelwet: een blijvertje!' verschenen in De Gemeentestem

Tweede deel 'De Crisis- en herstelwet: een blijvertje!' verschenen in De Gemeentestem

9 augustus 2013

In De Gemeentestem 2013/7390, nr. 65 is het tweede deel verschenen van het overzichtsartikel, getiteld: ‘De Crisis- en herstelwet: een blijvertje!’. Auteurs van dit tweeluik zijn Liesbeth Schippers, Aart Jan van der Ven en Myrthe van der Werf.

In maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking. Onlangs, op 25 april 2013, werd deze wet permanent. In deel I van dit overzichtsartikel (gepubliceerd in Gst. 2013/7389, nr. 55) bespraken auteurs het toepassingsbereik en de procedurele voordelen van de Chw, met alle relevante jurisprudentie. In het nu verschenen tweede deel komen de bijzondere Chw-instrumenten aan de orde en wordt aandacht besteed aan de wijzigingen die door de Chw en de wet tot het permanent maken zijn aangebracht in diverse andere wetten. Ten slotte komt het overgangsrecht aan bod.

Het tweeluik geeft - net als eerder door Pels Rijcken in de Gemeentestem gepubliceerde overzichtsartikelen over de Waterwet en externe veiligheid - een voor de praktijk handzaam en compleet overzicht van de (permanente) Chw.

Bron: E.C.M. Schippers, A.J. van der Ven en M.C. van der Werf, De Crisis- en herstelwet: een blijvertje! (deel II), De Gemeentestem 2013/7390, nr. 65