Home Nieuws Transitie inwerkingtreding normalisering in volle gang

Transitie inwerkingtreding normalisering in volle gang

20 februari 2018

Pels Rijcken bundelt alle belangrijke informatie over normalisering op één website

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) harmoniseert de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers en treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Dat klinkt ver weg, maar de transitie is in volle gang. Deze transitie een langdurig, complex en omvangrijk proces, waarin verschillende handelingen moeten worden verricht.

Pels Rijcken heeft een team van specialisten in huis dat dagelijks adviseert over de normalisering. Om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en zo volledig mogelijk te informeren over de gevolgen van de normalisering heeft Pels Rijcken www.normalisering.nl gelanceerd, een website waarop alle kennis over dit thema is gebundeld op één plek. Op deze website wordt onder andere uitgelegd wat er precies gaat veranderen en wat er moet gebeuren om de transitie in goede banen te leiden. Daarnaast wordt een aantal handreikingen gegeven en is de volledige parlementaire geschiedenis terug te vinden. Kijk dus snel op www.normalisering.nl.