Home Nieuws Toezicht en handhaving door (financiële) toezichthouders: een jurisprudentieoverzicht

Toezicht en handhaving door (financiële) toezichthouders: een jurisprudentieoverzicht

23 april 2015

In aflevering 3 van het Tijdschrift voor Financieel Recht is een artikel verschenen van Arnoud Boorsma en Floortje de Bruijn.

In het artikel wordt een overzicht gegeven van de rechtspraak van het afgelopen jaar op het gebied van (financieel) toezicht en handhaving. De auteurs signaleren interessante ontwikkelingen in de rechtspraak over onder andere de reikwijdte van informatievorderingen van toezichthouders, de procedure die voorafgaat aan het opleggen van een bestuurlijke boete, het bewijsmateriaal dat ten grondslag mag worden gelegd aan een overtreding en het nieuwe publicatieregime op grond van de Wet op het financieel toezicht dat geldt per 1 augustus 2014.

Bij een aantal van de in het artikel besproken zaken zijn Arnoud en Floortje zelf betrokken geweest.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met Arnoud Boorsma of Floortje de Bruijn.