Home Nieuws Staatsbosbeheer mag natuur verkopen

Staatsbosbeheer mag natuur verkopen

24 mei 2013

Staatsbosbeheer mag doorgaan met de verkoop van de 16 buiten de ecologische hoofdstructuur (EHS) gelegen percelen natuurgebied, zo heeft de Haagse rechtbank bepaald.

De Stichting Das & Boom had een kort geding aangespannen om daar een stokje voor te steken. Das & Boom wilde de verkoop voorkomen om planten en dieren te beschermen. De rechter vond het echter te ver gaan om Staatsbosbeheer een verbod op te leggen, omdat internationale en Europese bescherming van biodiversiteit niet zover gaat dat natuurgebied niet verkocht mag worden. Nader onderzoek voorafgaand aan de verkoop is ook niet noodzakelijk. De rechter bepaalde verder dat het stellen van voorwaarden aan de verkoop niet nodig is. De Staat heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij ook zonder dat de natuurgebieden eigendom zijn van Staatsbosbeheer, kan voldoen aan zijn verplichting te zorgen voor voldoende bescherming van planten en dieren. Ronald van den Tweel heeft Staatsbosbeheer en de Staat in deze zaak bijgestaan.

Bron: Vzr. Rb Den Haag 22 mei 2013, LJN CA0584.