Home Nieuws Sponsorovereenkomst Haagse Wetswinkel

Sponsorovereenkomst Haagse Wetswinkel

26 januari 2016

De Haagse Wetswinkel, die al 40 jaar bestaat en sinds 2012 in de Centrale Bibliotheek in het centrum van Den Haag is gevestigd, verleent juridische bijstand aan mensen die het sociaaleconomisch minder hebben. Pels Rijcken biedt de stichting de komende drie jaar zowel financiële ondersteuning als toegang tot hun kennis.

Arnoud Boorsma, bestuurslid en partner, licht toe: "Wij dragen de Haagse regio een warm hart toe. Toen het verzoek van de Haagse Wetswinkel voorbij kwam, hoefden wij daar niet lang over na te denken. Juridische dienstverlening is immers ons vak en daarnaast vinden we dat iedereen toegang moet hebben tot het recht. Om op deze manier iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap, voelde goed."

Pels Rijcken gaat graag duurzame relaties aan en daarom zal zij de Haagse Wetswinkel de komende drie jaar ondersteunen. Martijn Scheltema, voorzitter commissie MVO: "Naast financiële steun verlenen we de stichting toegang tot onze bibliotheek en stellen we een aantal laptops beschikbaar. Ook geven we uiting aan ons commitment door plaats te nemen in de Raad van Toezicht. Ons kantoor staat bekend om de complex juridische vraagstukken die we oplossen te midden van een maatschappelijk speelveld, en we hopen op deze manier ook echt iets bij te dragen aan de Haagse samenleving."