Home Nieuws Smart-workshop verantwoord ondernemen

Smart-workshop verantwoord ondernemen

29 maart 2018

Martijn Scheltema heeft op 27 en 28 maart 2018 samen met Liesbeth Enneking (Erasmus Universiteit) en Jeroen Veldman (Cass University) een tweedaagse workshop georganiseerd op de Erasmus Universiteit in het kader van het door de Europese Unie gefinancierde SMART-project. Tijdens deze workshop is vanuit allerlei perspectieven gereflecteerd op het Nederlandse beleid inzake verantwoord ondernemen. Onder meer kwamen aan de orde de rol van de OESO Nationale Contactpunten, mededinging, effectiviteit van multi-stakeholder samenwerking, corporate governance, de Nederlandse convenanten op het gebied van verantwoord ondernemen, aansprakelijkheid, Nederlandse beleidsinitiatieven, internationaal investeringsrecht en aanbesteding. De workshop werd ingeleid door Jan-Peter Balkenende. De eerste dag voorgezeten door Liesbeth Enneking en de tweede dag door Martijn Scheltema. Martijn Scheltema presenteerde op de eerste dag ook zijn visie op de effectiviteit van multi-stakeholder samenwerking. Elisa Palm nam op de tweede dag het deel over aanbesteding voor haar rekening.