Home Nieuws Simulatie crisissituatie bij masterclass 'Grip op Calamiteiten'

Simulatie crisissituatie bij masterclass 'Grip op Calamiteiten'

26 januari 2018

Er breekt een grote brand uit bij Wasmiddelenbedrijf Henkel in Groningen. Verontreinigde stoffen komen in oppervlaktewater terecht en een aanzienlijke hoeveelheid is in het rioleringssysteem terecht gekomen. Ook is er asbest vrijgekomen dat zich heeft verspreid over de naastliggende wijk en een schoolplein. Tot overmaat van ramp is het hevig gaan regenen - wat nog wel dagen zal aanhouden - en ontstaat er op Twitter een explosie aan Tweets van bezorgde burgers.

Masterclass Grip op Calamiteiten

De hierboven omschreven situatie is fictief, maar niet onrealistisch. Op donderdag 18 januari jl. gaf de sectie Ruimte & Milieu van Pels Rijcken samen met Bex* Communicatie en SGS Search de masterclass 'Grip op Calamiteiten' voor de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Tijdens de masterclass werd de hierboven omschreven crisissituatie gesimuleerd, en gingen de deelnemers van de waterschappen aan de slag met mogelijke dilemma's in verschillende fasen van een calamiteit. Daarbij werd ingegaan op zowel juridische en operationele als op communicatieve vraagstukken.

Op voorhand beschikken over cruciale inzichten

Onze ervaring is dat wanneer waterschappen zich voorbereiden op mogelijke rampen, dit een wezenlijk verschil maakt op het al dan niet succesvol omgaan met een calamiteit. Voor welke strategie kies je bij een ramp waarbij gifstoffen in het water terecht komen en asbest over de stad wordt verspreid? Kun je op voorhand al duidelijke protocollen en praktische draaiboeken maken?  En hoe kun je maatschappelijke onrust en onduidelijkheden in eventuele procedures voorkomen?   Met deze vragen gingen de deelnemers van de masterclass - voornamelijk handhavers, juristen, crisiscoördinatoren en communicatieadviseurs bij de waterschappen - aan de slag.

Ken de feiten!

Tijdens de masterclass werd ingegaan op verschillende fasen van de ramp met Wasmiddelenbedrijf Henkel. Nadat het nieuws over de brand via het journaal is verspreid, wordt de Dijkgraaf door een nieuwszender geïnterviewd, wat uitloopt op een fiasco: hij blijkt niet goed op de hoogte te zijn van de feiten en belooft als klap op de vuurpijl dat iedereen die nadeel ondervindt schadeloos wordt gesteld. Maar wie gaat dit betalen? Het is een klein onderdeel van de simulatie, waaruit de noodzaak van adequate feitenverzameling cruciaal blijkt te zijn. Gedurende de masterclass werden er meerdere situaties voorgelegd, waarbij het crisismanagement faliekant mis dreigde te lopen. De deelnemers gingen aan de slag met vraagstukken zoals: Hoe stel je prioriteiten? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie is de overtreder en hoe verhaal je schade? En hoe ga je om met de druk van social media?

Succesvolle kennisdeling

Het voornaamste doel van deze interactieve masterclass was kennisdeling én de tools verzamelen om een gedegen crisisplan op te stellen. Leren van elkaar en van de informatie van drie partijen die regelmatig betrokken zijn bij crisismanagement.

Op onze webpagina Calamiteiten & Milieuhandhaving vindt u meer informatie over de mogelijkheden om meer grip te krijgen op de aanpak van een calamiteit. Interesse in de masterclass Grip op Calamiteiten  bij uw organisatie? Neem dan contact op met Edward Brans of Katrien Winterink.