Home Nieuws Sikke Kingma over aansprakelijkheid in maatschapsverband

Sikke Kingma over aansprakelijkheid in maatschapsverband

30 september 2013

In het septembernummer van het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP) bespreekt Sikke Kingma de aansprakelijkheid van een maatschap en haar vennoten.

Anders dan de BV en de NV hebben personenvennootschappen, zoals de maatschap, geen rechtspersoonlijkheid. Wel hebben zij een vermogen dat is afgescheiden van de privévermogens van de vennoten, en waarop schuldeisers zich kunnen verhalen. Daarnaast zijn ook de individuele vennoten van de vennootschappen aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, afhankelijk van het moment waarop ze zijn toe- of uitgetreden als vennoot. De omvang van hun aansprakelijkheid hangt bovendien af van het type vennootschap en van de rechtsverhouding waarbinnen de schuld is ontstaan. Ten slotte kunnen er nog gronden bestaan waarop de vennoten - of mogelijk zelfs andere (natuurlijke) personen die bij de vennootschap betrokken zijn - persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden die samenhangen met handelen of nalaten van de vennootschap.

Sikke bespreekt in het artikel aan de hand van HR 15 maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY7840) wanneer de maten van een maatschap aansprakelijk zijn voor welke schulden, en hoe zij in rechte moeten worden betrokken.