Home Nieuws Recente jurisprudentie Hoge Raad over de personenvennootschap

Recente jurisprudentie Hoge Raad over de personenvennootschap

23 maart 2016

In Fiscaal Tijdschrift Vermogen heeft Arie Tervoort een artikel geschreven over de recente civielrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad aangaande de personenvennootschap.

In de eerste helft van 2015 heeft de Hoge Raad zich drie keer gebogen over civielrechtelijke kwesties aangaande de personenvennootschap. Daarbij heeft hij niet alleen een al sinds 1838 bestaande twistvraag beslecht, maar is ook op een aantal punten nieuwe wegen ingeslagen.

Het artikel is verschenen op 28 januari 2016 in Fiscaal Tijdschrift Vermogen 17 afl.1.