Home Nieuws Raad van State: wetenschappelijke onderzoeksgegevens géén bestuurlijke aangelegenheid

Raad van State: wetenschappelijke onderzoeksgegevens géén bestuurlijke aangelegenheid

1 februari 2018

De Raad van State heeft op woensdag 31 januari twee uitspraken gedaan over wetenschappelijke onderzoeksgegevens waarvan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking is verzocht.

Verzoek om informatie over bestuurlijke aangelegenheid

In de Wob is bepaald dat een ieder kan verzoeken om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid. Dit begrip wordt in de rechtspraak ruim opgevat en omvat het openbaar bestuur in al zijn facetten. De vraag die in deze procedures centraal stond, was of de wetenschappelijke onderzoeksgegevens al dan niet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het College van Bestuur van de Universiteit Leiden (cliënten van Pels Rijcken), stelden zich op het standpunt dat dit niet het geval was. Om die reden hebben zij openbaarmaking geweigerd. Het betreffen gegevens die zijn vergaard met onderzoek naar etnisch profileren respectievelijk online en offline veiligheid.

Hoger beroep

De rechtbank Amsterdam kwam tot het oordeel dat de onderzoeksgegevens wél betrekking hadden op een bestuurlijke aangelegenheid. In hoger beroep oordeelt de Afdeling dat geen sprake is van een bestuurlijke aangelegenheid, omdat de gegevens met een wetenschappelijk oogmerk tot stand zijn gekomen en geen betrekking hebben op de bestuursvoering van de universiteit. Dat over die gegevens een wetenschappelijke publicatie is uitgebracht, maakt voorgaande volgens de Afdeling niet anders. Deze uitspraak is belangrijk omdat de Afdeling hiermee een nadere duiding geeft aan het begrip 'bestuurlijke aangelegenheid'.

Uitspraken

Bekijk hier de uitspraken:

Hoger beroep Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek

Hoger beroep college van bestuur Universiteit Leiden