Home Nieuws Raad van State geeft groen licht voor Randweg Zundert

Raad van State geeft groen licht voor Randweg Zundert

13 maart 2013

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 13 maart 2013 het bestemmingsplan “Randweg Zundert” van de gemeente Zundert in stand gelaten. Dit betekent dat het plan definitief is en gestart kan worden met de aanleg van deze Randweg. Dit project dient er onder meer voor om doorgaand en vrachtverkeer uit de historische kern van Zundert te halen en daarmee de leefkwaliteit in deze kern te verbeteren.

Enkele bewoners van Zundert en Klein-Zundert hebben tegen dit besluit (en het bijbehorende besluit hogere waarden) beroep ingesteld bij de Afdeling. Zij voerden hierin onder meer aan dat de Randweg anders gesitueerd zou moeten worden omdat valide alternatieven beschikbaar zouden zijn, dat er sprake zou zijn van een onredelijke toename van geluidhinder en dat de Randweg zou leiden tot een onacceptabele toename van verkeer op andere wegen. De Afdeling heeft deze bezwaren beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat deze bezwaren niet aan de realisatie van het project in de weg kunnen staan. Tegen deze beslissing van de Afdeling is geen hoger beroep mogelijk.

Bron: AbRvS 13 maart 2013, nr. 201208110/1/R3

Daniëlle Roelands-Fransen en Dirk van Brederode hebben de raad van de gemeente Zundert in deze procedure bijgestaan.