Home Nieuws Raad van Commissarissen Pels Rijcken compleet met benoeming twee nieuwe leden

Raad van Commissarissen Pels Rijcken compleet met benoeming twee nieuwe leden

14 oktober 2022
Raad van Commissarissen Pels Rijcken compleet met benoeming twee nieuwe leden


Pels Rijcken heeft Jan-Willem Prakke en Anneke van Zanen-Nieberg per 10 oktober benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Met de benoeming van Prakke en van Zanen-Nieberg is de RvC compleet. Eerder werd al bekend dat Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers als voorzitter is benoemd. Pels Rijcken is het eerste advocatenkantoor in Nederland met een RvC.

Jan-Willem Prakke heeft zich op juridisch vlak uitgebreid bewezen, onder meer als juridisch directeur en compliance officer van Royal Schiphol Group. Anneke van Zanen-Nieberg heeft een brede financiële en bestuurlijke achtergrond bij onder andere de Auditdienst Rijk en in de accountancy en is daarnaast vooral bekend als voorzitter van het NOC*NSF.

Blik van buiten

Pels Rijcken wil met de RvC zorgen dat er professionele en structurele aandacht is voor andere perspectieven, en voor tegenspraak, controle, risk en compliance. Alle drie de leden van de RvC zijn van buiten Pels Rijcken afkomstig. Hiermee wil het kantoor zorgen voor een onafhankelijke RvC en een ‘blik van buiten naar binnen’.

Werk maken van geleerde lessen

Na de fraude door notaris Frank Oranje zijn eerder al diverse vergaande maatregelen genomen, waaronder het besluit om de dienstverlening uitsluitend te richten op de advocatuur en een programma gericht op het versterken van een open kantoorcultuur en het verstevigen van de kantoororganisatie. Ook is de tweede lijn versterkt met het instellen van een aparte afdeling risk and compliance onder leiding van een extern geworven directeur.

Natuurlijk tegenwicht

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers: ‘Met de benoeming van Jan-Willem en Anneke is de RvC compleet. Met dit team hebben we juiste balans gevonden om de vele uitdagingen, onder meer rondom toezicht en governance, verdere invulling te geven en Pels Rijcken zo voorop te laten lopen binnen de juridische sector.’

Jan-Willem Prakke over zijn rol als commissaris bij Pels Rijcken: ‘ik kijk er naar uit om het bestuur op verschillende wijze te challengen. Met mijn uitgebreide juridische achtergrond en ervaring wil ik mijn medecommissarissen helpen ook op juridisch vlak voldoende tegenwicht te kunnen bieden.’ Anneke van Zanen-Nieberg stelt: ‘Dankzij mijn bestuurlijk werk binnen de sportwereld op nationaal en lokaal niveau weet ik goed wat er speelt binnen de samenleving. Daarnaast kan mijn financiële achtergrond van waarde zijn binnen Pels Rijcken.’

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail