Home Nieuws Publicaties Klimaat- en energietransitie

Publicaties Klimaat- en energietransitie

25 januari 2018

2 oktober 2018 - Blog Omgevingsrecht
Proeftuinen aardgasvrije wijken. Belangrijke stap in de klimaat- en energietransitie

29 augustus 2018 - Blog Omgevingsrecht
Gasloos bouwen na de wet VET: it's getting real!

24 augustus 2018 - Blog Omgevingsrecht
Bodemenergiesystemen in de ondergrond. Meerdere vergunningen op dezelfde locatie mogelijk?

20 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: afsluiting en vervolg

19 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: burgerparticipatie

18 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: Sector overstijgende onderwerpen

17 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Industrie

16 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Landbouw en landgebruik

13 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Mobiliteit

12 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Gebouwde omgeving

11 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Elektriciteit

9 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Akkoord over de Klimaatwet

29 juni 2018 - Blog Omgevingsrecht
Hoe komen we van het gas af? Samenwerking overheid en industrie nodig voor energietransitie

18 juni 2018 - Blog Omgevingsrecht
Ontwerp Tranche 18 Bu Chw: lagere EPC-waarden en verruimde looptijd bij flexibele bestemmingsplannen

13 juni 2018 - Blog Omgevingsrecht
Ruimtelijk beleid voor bodem en ondergrond biedt kansen voor duurzame energie

31 mei 2018 - Blog Omgevingsrecht
Alle kosten van de gasafsluiting voor rekening van de klant? Niet als het aan de Geschillencommissie Energie ligt

31 mei 2018 - Blog Omgevingsrecht
Ministeriële regeling concretiseert de uitfasering van gas in de gebouwde omgeving

25 mei 2018 - Blog Omgevingsrecht
Kabinet geeft uitvoering aan afspraak Regeerakkoord en verbiedt elektriciteitsproductie met kolen

17 mei 2018 - Blog Omgevingsrecht
Het EU-actieplan voor een circulaire economie: een nieuwe kijk op afvalverwerking

4 mei 2018 - Blog Omgevingsrecht
Hoe het gebruik van bodemenergie en geothermie te stimuleren?

10 april 2018 - Blog Omgevingsrecht
Transitie naar gasloze woningen in stroomversnelling

1 mei 2017 - ENSOC Magazine
Klimaatwet biedt zicht op emissiedoelen voor 2030 en 2050

Najaar 2017 - ENSOC Magazine
Zonneparken en juridische aspecten

2017 - Boom juridisch
Het ondernemingsrecht en het energierecht : een duurzame symbiose, Innovatie in het ondernemingsrecht : 25 jaar ondernemingsrecht Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn / F.J. Oranje, A.J.S.M. Tervoort en J.W.H. van Wijk (red.), p. 21-36

Zomer 2017 - ENSOC Magazine
Warmtewet en koudelevering