Home Nieuws Publicatie over de flexibiliteit van de 'Ladder'

Publicatie over de flexibiliteit van de 'Ladder'

19 februari 2016

In ROmagazine hebben Robin Aerts en Laura van der Meulen een artikel geschreven over hoe flexibel bestemmen in de praktijk kan struikelen over de treden van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

De praktijk roept steeds vaker om flexibel bestemmen om zo eenvoudig te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends. Deze wens uit de praktijk kan worden geblokkeerd door de Ladder. Met de Ladder 2.0 moet het eenvoudiger worden om flexibel te bestemmen. Het is de bedoeling om de aangepaste Ladder per 1 januari 2017 in werking te laten treden, nog vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

In het artikel wordt aan de hand van concrete voorbeelden ingegaan op welke wijze de eerste trede van de Ladder flexibel bestemmen in de weg kan staan. Ook wordt stil gestaan bij de aanstaande wijziging van de Ladder.

ROmagazine is een vakblad over de ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur & milieu.

Bron: "Ladder belemmert flexibele planning", Robin Aerts en Laura van der Meulen.

Lees hier het artikel