Home Nieuws Provincie Limburg mag een begin maken met een deel van de aanleg 'Buitenring Parkstad Limburg'

Provincie Limburg mag een begin maken met een deel van de aanleg 'Buitenring Parkstad Limburg'

5 september 2013

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de eerder opgelegde schorsing van het inpassingsplan ‘Buitenring Parkstad Limburg’ op enkele onderdelen opgeheven. Dat blijkt uit een uitspraak van 4 september 2013.

Dit betekent dat de provincie Limburg mag beginnen met de aanleg van een deel van het tracé van de buitenring ten noordwesten van Brunssum. Ook mag zij een begin maken met de uitbreiding van de rotonde Avantis ten zuiden van Heerlen en Kerkrade. Provinciale staten van Limburg hadden om een gedeeltelijke opheffing van de schorsing gevraagd die de Raad van State in november 2012 had opgelegd. De Raad van State heeft het inpassingsplan destijds bijna helemaal geschorst.

Opheffing schorsing

De Raad van State is van oordeel dat met een gedeeltelijke opheffing van de schorsing van het inpassingsplan in afwachting van een definitieve uitspraak 'geen onomkeerbare gevolgen zijn te verwachten' voor de Natura 2000-gebieden 'Brunssummerheide' en 'Geleenbeekdal'. Daarbij is van belang dat de provincie uitdrukkelijk heeft toegezegd dat het tracégedeelte ten noordwesten van Brunssum niet eerder in gebruik zal worden genomen dan dat de Raad van State een definitieve uitspraak heeft gedaan in deze zaak. Dit weggedeelte ligt op één à twee kilometer van de beschermde natuurgebieden.

Bovendien heeft de provincie aangegeven dat als het inpassingsplan toch niet zal kunnen worden uitgevoerd, dit weggedeelte zal worden ingepast in de bestaande verkeersstructuur. Dat geldt ook voor de uitbreiding van de rotonde Avantis waarop het tweede deel van het verzoek van de provincie betrekking heeft.

Bij de opheffing van de schorsing voor dit beperkte tracégedeelte heeft de Raad van State onder meer betrokken dat de bestaande rotonde op vijf tot zeven kilometer afstand ligt van de beschermde natuurgebieden en dat de provincie een financieel belang heeft bij een start van de uitbreiding van de rotonde.

Aanleiding opheffingsverzoek

Aanleiding voor het verzoek van de provincie om de schorsing op te heffen is de beslissing van de Raad van State in mei van dit jaar om de einduitspraak over het inpassingsplan aan te houden. De Raad van State heeft in een andere zaak over het tracébesluit A2 's‑Hertogenbosch-Eindhoven zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Raad van State wil van het Hof van Justitie in Luxemburg uitleg over de Europese Habitatrichtlijn en verwacht dat de antwoorden van het Hof van Justitie ook relevant zijn voor deze zaak over de buitenring. Volgens de provincie leidt de aanhouding tot ernstige vertraging waardoor zij schade zal lijden.

Verzoek Stichting Stop Buitenring

Naar aanleiding van het verzoek van de provincie Limburg heeft één van de bezwaarmakers, Stichting Stop Buitenring, de Raad van State gevraagd de delen van het inpassingsplan die niet waren geschorst, alsnog te schorsen. Dat verzoek is vandaag in een andere uitspraak afgewezen.

Lees de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201207642/11

 (verzoek opheffing schorsing provincie) en de uitspraak met zaaknummer 201207642/12
 (verzoek schorsing stichting).

Hans Besselink en Josette Spee hebben provinciale staten van Limburg in deze zaken bijgestaan.