Home Nieuws Presentatie Handboek onteigening

Presentatie Handboek onteigening

26 juni 2013

Op dinsdag 25 juni 2013 is het Handboek onteigening gepresenteerd. Het Handboek is geschreven door mr. Monique Rus-van den Velde (advocaat bij Pels Rijcken), mr. Jacoba den Drijver, mr. Frank Mulder (advocaat bij Smithuijsen, Winters & De Vries) en mr. Ton van Engen (Van Engen Advies).

In het Handboek worden op heldere wijze de administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure uiteengezet met als doel inzicht te geven in de werking van het instrument onteigening. Een belangrijk en vernieuwd onderdeel van het boek behandelt de schadeloosstelling voor de onteigende personen.

Het onteigeningsrecht bevat veel rechtersrecht. Daarom heeft het boek twee arrestenverzamelingen. De eerste bevat de belangrijkste arresten over de gerechtelijke procedure. De tweede is een weergave van de arresten zoals die door de Hoge Raad zijn ontwikkeld inzake de schadeloosstelling bij onteigening. Daarin wordt telkens de casus geschetst en het oordeel van de Hoge Raad beknopt verteld.

Het Handboek onteigening (ISBN 9789013074604) wordt uitgegeven door Kluwer in de serie Recht en praktijk, staats- en bestuursrecht en verschijnt op 27 juni 2013.