Home Nieuws Praktijkgroep Business Human Rights opgericht

Praktijkgroep Business Human Rights opgericht

9 december 2016

Deze praktijkgroep houdt zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten en de rol die juridische kennis hierbij kan spelen.

Pels Rijcken behartigt als landsadvocaat al jarenlang de publieke belangen en heeft hierdoor veel ervaring opgedaan op het gebied van MVO en mensenrechten. Deze kennis en expertise hebben zij inmiddels ook weten te vertalen naar waardevol juridisch advies voor de private markt. Met de oprichting van de praktijkgroep Business Human Rights lopen zij voorop binnen de Nederlandse advocatuur.

Corporate Social Responsability noodzaak voor bestuurders

Met ingang van 1 januari 2017 zijn grote bedrijven in de Europese Unie verplicht om te rapporteren over hun beleid op het gebied van mensenrechten. MVO, Business Human Rights en Corporate Social Responsability zijn daarmee onderwerpen die steeds vaker op de bestuursagenda staan. Niet alleen om de eigen bedrijfsvoering op dit gebied op orde te krijgen, maar ook om de risico's in de productieketen in kaart te brengen en beheersbaar te maken. De ene branche heeft hier al meer ervaring mee dan de andere.

Binnen ketensamenwerking kijken naar mensenrechten

Martijn Scheltema is oprichter van de praktijkgroep Business Human Rights binnen Pels Rijcken en is al jarenlang actief op dit gebied: "Supply Chain Management is binnen onder andere de kledingindustrie al een gangbaar concept, waar via een recent afgesloten convenant veel bereikt is om schending van de mensenrechten terug te dringen. Toch valt ook daar nog duidelijk winst te halen door contracten beter op te stellen. Momenteel adviseren we onder meer binnen de financiële sector, een interessante markt die momenteel forse stappen maakt -  mede in het kader van Year of Green Finance - en mogen we IDH (Initiatief Duurzame Handel) tot onze cliënten rekenen."

Waardecreatie voor organisatie en maatschappij

De praktijkgroep Business Human Rights heeft vertegenwoordigers vanuit alle geledingen binnen de organisatie, waardoor voor alle cliënten waardecreatie gerealiseerd kan worden, ongeacht sector, branche of benodigd rechtsgebied. "De kracht schuilt hier juist in het breder meedenken aan de voorkant van processen. Daar kun je het verschil maken voor organisaties en tegelijkertijd een positievere impact realiseren voor de maatschappij", aldus Scheltema. De praktijkgroep heeft ook een interne evenknie die toeziet op mensenrechten en MVO-aspecten binnen de eigen organisatie van Pels Rijcken.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Martijn Scheltema.