Home Nieuws Plannen voor een wetsvoorstel voor de maatschappelijke onderneming

Plannen voor een wetsvoorstel voor de maatschappelijke onderneming

25 februari 2021

Maatschappelijke ondernemingen vervullen een belangrijke rol in de samenleving; zij houden zich bezig met maatschappelijke vraagstukken (‘impact first), bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, arbeidsparticipatie, zorg en armoedebestrijding.

Recent heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten onderzoeken of er behoefte bestaat aan een regeling voor de herkenbaarheid van de maatschappelijke onderneming en de erkenning van haar maatschappelijke doelstelling. Deze onderzoeken vermelden verschillende mogelijkheden om dit te realiseren. Uit de kamerbrief van 10 juli 2020 blijkt dat het kabinet uitvoering zal geven aan het voorstel om een aparte variant voor de BV in te voeren: de 'BVm'.

Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming

De herkenning en erkenning van maatschappelijke ondernemingen zullen worden bewerkstelligd door een nog te ontwikkelen wettelijke regeling voor een maatschappelijke variant op de BV.

De regeling zal in ieder geval betrekking hebben op:

  • voorschriften waaraan de inrichting van een maatschappelijke onderneming en haar statuten moeten voldoen;
  • bepalingen die zien op het kunnen voeren van de aanduiding “maatschappelijke BV”, en
  • bepalingen die zien op de registratie van de maatschappelijke BV in het handelsregister.

Het kabinet streeft ernaar om binnenkort een voorontwerp van de wettelijke regeling voor de BVm in consultatie te brengen.

De BVm kan interessant zijn voor maatschappelijke ondernemingen. Door de keuze voor een BVm krijgen zij herkenning in de maatschappij en erkenning voor hun maatschappelijke doelstelling. Daarnaast krijgen zij actieve begeleiding vanuit het kabinet bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering.

Het notariaat van Pels Rijcken heeft uitgebreide kennis op het gebied van de maatschappelijke onderneming en de toepassingsvormen binnen het bestaande ondernemingsrecht. Onlangs hebben Marie-Jeanne Zillikens-Loos, Quinten Crul en Tessel Schriemer hierover het artikel "De maatschappelijke onderneming en haar (nieuwe) juridische jas" gepubliceerd in het septembernummer van het Maandblad voor Ondernemingsrecht.