Home Nieuws Personenvennootschapsrecht, quo vadis?

Personenvennootschapsrecht, quo vadis?

6 april 2016

Onlangs verscheen het verdiepend artikel 'Personenvennootschapsrecht, quo vadis?' van Arie Tervoort in het juridische studentenblad Ars Aequi. Tervoort geeft zijn visie op het vraagstuk wie de modernisering van de personenvennootschapsrecht ter hand moet nemen: de wetgever of de Hoge Raad.

Het personenvennootschapsrecht dateert nog uit 1838 en een modernisering wordt alom noodzakelijk geacht. In het artikel spreekt Tervoort zich uit over de belangrijkste knelpunten, verdere rechtsontwikkeling en wie volgens hem de meest gerede partij is om deze knelpunten uit de weg te ruimen.

Deze verdieping is geschreven naar aanleiding van een drietal baanbrekende arresten, dat de Hoge Raad in de eerste helft van 2015 heeft gewezen. Deze arresten zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van het personenvennootschapsrecht, deels omdat daarin tot dan nog altijd betwiste rechtsvragen zijn beantwoord en deels omdat de Hoge Raad daarin is teruggekomen op zijn eerdere rechtspraak.

Het artikel is gepubliceerd in Ars Aequi, maart 2016.