Home Nieuws Pels Rijcken versterkt positie in de markt met benoeming vier partners

Pels Rijcken versterkt positie in de markt met benoeming vier partners

4 januari 2017

Den Haag, 4 januari 2017 - Het Haagse advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn heeft Jannetje Bootsma (1976), Sikke Kingma (1979), Marije Batting (1983) en Ruben van Arkel (1984) per 1 januari 2017 benoemd tot partner. Deze benoemingen passen in de strategie van Pels Rijcken om zijn positie op het gebied van bestuursrecht, IE/IT- en mediarecht, cassatie en arbeidsrecht verder te bestendigen en te versterken.

Jannetje Bootsma heeft zich gespecialiseerd in het brede terrein van het bestuursrecht. Haar voorliefde ligt bij het adviseren van, meedenken met en optreden voor overheden. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in het telecommunicatierecht en het onderwijsrecht. Ook zaken op het terrein van openbare orde (burgemeestersbevoegdheden), volkshuisvesting en artikel 1 Eerste Protocol EVRM nemen in haar praktijk een bijzondere plaats in.

Sikke Kingma is een gespecialiseerd litigator en adviseur op het gebied van het IE-, internet- en mediarecht. Daarnaast is hij een zeer ervaren advocaat bij de Hoge Raad en voert hij een brede cassatiepraktijk voor ondernemingen en overheden. Kingma is redacteur van vaktijdschrift Mediaforum en kernredacteur van Cassatieblog.nl.

Marije Batting richt zicht binnen het bestuursrecht met name op toezicht en handhaving, met een focus op de financiële sector en de gezondheidszorg. Zij adviseert en vertegenwoordigt de Nederlandse toezichthouders in deze sectoren. Het tuchtrecht vormt daarnaast een belangrijk onderdeel van haar praktijk. Zij voert tuchtrechtelijke procedures tegen accountants en artsen in spraakmakende zaken.

Ruben van Arkel is een veelzijdig en gedreven arbeidsrechtadvocaat. Hij helpt publieke en private werkgevers bij ingewikkelde organisatiewijzigingen, integriteitskwesties, overgang van onderneming, gelijke behandelingszaken en individuele kwesties als beloning en ontslag. Van Arkel is gespecialiseerd in het pensioenrecht. Hij is docent aan de Grotius opleiding Arbeidsrecht en bestuurslid van de specialisatievereniging "Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland" (VAAN).

Alain de Jonge, bestuursvoorzitter Pels Rijcken: "De benoeming van Jannetje, Marije, Sikke en Ruben tot partner is een prachtige stap in de carrière van deze vier ambitieuze en talentvolle advocaten.Werkzaam op verschillende rechtsgebieden en in verschillende teams, hebben deze advocaten gemeen dat ze Pels Rijcken vertegenwoordigen door het recht naar de praktijk te vertalen. Vanuit hun eigen expertise op zowel het private als publieke domein hebben zij de ervaring om vanuit een breder perspectief op strategisch niveau met de cliënt mee te denken."

Klik hier voor het persbericht in pdf