Home Nieuws Pels Rijcken verdedigt met succes spoorverlenging Hoekse Lijn

Pels Rijcken verdedigt met succes spoorverlenging Hoekse Lijn

15 augustus 2018

Het spoor van de Hoekse Lijn mag worden doorgetrokken naar een nieuw station aan het strand. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (15 augustus 2018). De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan voor de spoorverlenging ongegrond verklaard.

Bestemmingsplan 'Hoek van Holland Spoorverlenging'

Het bestemmingsplan 'Hoek van Holland Spoorverlenging' (gemeente Rotterdam) maakt het mogelijk dat de Hoekse Lijn wordt doorgetrokken vanaf het huidige station Hoek van Holland strand (dat wordt opgeheven) tot een nieuw te bouwen station dat daadwerkelijk direct aan het strand ligt. Het nieuwe spoor wordt voor een groot deel aangelegd in een halfverdiepte tunnel in het duinlandschap dat onderdeel uitmaakt van het Europese Natura 2000-netwerk. Deze spoorverlenging maakt deel uit van een groter project dat de Hoekse Lijn, een voormalige spoorlijn, omvormt tot een rechtstreekse metroverbinding tussen Hoek van Holland en Rotterdam. De verlenging van de Hoekse Lijn tot de kust is van belang voor de ontwikkeling van Hoek van Holland tot vierseizoenenbadplaats. Daarnaast biedt de verlenging, samen met de ombouw van het bestaande spoor, voor de inwoners van de stad Rotterdam de mogelijkheid om snel, comfortabel en zonder overstappen het strand te bereiken.

Tegenstanders

Tegen het bestemmingsplan waren omwonenden van het traject in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij stelden onder meer nut en noodzaak, verkeers- en spoorwegveiligheid (vanwege de twee nieuwe gelijkvloerse kruisingen) en hinder door geluid en trillingen aan de orde. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kon de gemeenteraad ervan uitgaan dat die noodzaak wel bestaat en hoefde de gemeenteraad niet te kiezen voor een alternatieve oplossing. De veiligheid is volgens de Afdeling voldoende gewaarborgd. Van onaanvaardbare hinder voor omwonenden is evenmin sprake.

De gemeente Rotterdam is in deze procedure bijgestaan door Pels Rijcken (Liesbeth Schippers en Roelof Reinders).