Home Nieuws Pels Rijcken staat Nederlandse Staat en overige sectorwerkgevers bij

Pels Rijcken staat Nederlandse Staat en overige sectorwerkgevers bij

1 oktober 2015

Pels Rijcken heeft de Nederlandse Staat en de overige sectorwerkgevers bijgestaan in een kort geding dat de FNV tegen hen en de andere vakbonden had aangespannen. FNV vorderde ongedaanmaking van de afspraken in het Loonruimteakkoord. In dit akkoord zijn afspraken vastgelegd over een loonsverhoging voor rijksambtenaren, agenten, militairen, de rechterlijke macht en het onderwijs. De FNV heeft aangekondigd  op zeer korte termijn in hoger beroep te gaan.

Monique de Witte-van den Haak en Sandra van Heukelom-Verhage hebben de Staat en de overige sectorwerkgevers in deze zaak bijgestaan.

Meer informatie
Persbericht rechtbank
Uitspraak voorzieningenrechter