Home Nieuws Pels Rijcken staat Data Privacy Stichting en Consumentenbond bij in rechtszaak tegen Facebook

Pels Rijcken staat Data Privacy Stichting en Consumentenbond bij in rechtszaak tegen Facebook

20 maart 2023

De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting (DPS) hebben de rechtszaak over de bescherming van privacyrechten tegen Facebook gewonnen. Met de uitspraak is de weg vrij voor een schadevergoeding voor Nederlandse consumenten.

Het oordeel van de rechtbank Amsterdam is dat Facebook Ierland onrechtmatig heeft gehandeld in de manier waarop zij met de persoonsgegevens van Nederlandse Facebookgebruikers is omgegaan.

Het onrechtmatig handelen bestaat onder meer uit het zonder rechtsgeldige grondslag verwerken van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden. Dat mag alleen als daarvoor een in de wet genoemde grondslag bestaat, zoals bijvoorbeeld toestemming. Facebook Ierland beschikte in de relevante periode van 10 jaar niet daarover.

Ook ontbrak een rechtsgeldige grondslag bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over seksuele voorkeur, religie of gezondheid. Voor de verwerking van deze gegevens was uitdrukkelijke toestemming vereist. En die had Facebook niet.

Verder heeft Facebook haar gebruikers onvoldoende geïnformeerd over het delen van hun persoonsgegevens met verschillende derde partijen. Facebook deelde niet alleen persoonsgegevens van de Facebookgebruikers zelf, maar ook van hun vrienden.

De wijze waarop Facebook Ierland de persoonsgegevens van Nederlandse Facebookgebruikers verwerkte voor advertentiedoeleinden was in de relevante periode niet alleen in strijd met de privacywetgeving, maar vormde ook een oneerlijke handelspraktijk.

Vanwege de overwegingen van de rechtbank over hoe met de AVG en andere privacy wetgeving moet worden omgegaan is deze uitspraak ook van belang voor andere lopende collectieve procedures tegen Big Tech bedrijven.

Pels Rijcken advocaten Gerrit-Jan Zwenne en Lars Groeneveld hebben samen met Lemstra Van der Korst de Data Privacy Stichting bijgestaan in deze procedure.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail