Home Nieuws Pels Rijcken staat COA en Staat bij in procedure over omvorming gezinslocatie

Pels Rijcken staat COA en Staat bij in procedure over omvorming gezinslocatie

4 september 2015

De voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft in een vonnis bepaald dat de verhuizing van de uitgeprocedeerde asielzoekers uit Almelo kan doorgaan. In deze zaak gaat het om uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen die verblijven in een gezinslocatie in Almelo. Deze gezinslocatie wordt ongevormd tot een regulier asielzoekerscentrum. De uitgeprocedeerde asielzoekers zullen worden overgeplaatst naar andere gezinslocaties in Nederland. Zij probeerden dit via een kort geding tegen te gaan.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de Staat bij de beslissing tot omvorming een fair balance heeft getroffen tussen de belangen van de uitgeprocedeerde asielzoekers en het algemeen belang. Hierdoor is de beslissing tot omvorming gerechtvaardigd. Daarbij heeft de voorzieningenrechter de rechtspositie van de uitgeprocedeerde asielzoekers, de beschikbaarheid van een aanvaardbaar alternatief en de bevoegdheid van de Staat om de instroom en het verblijf van vreemdelingen te reguleren, meegewogen. 

In een eerder kort geding tegen het COA werd al getracht de overplaatsing tegen te houden. In een vonnis van 19 augustus 2015 werden de uitgeprocedeerde asielzoekers in deze vordering niet-ontvankelijk verklaard.

De Staat en het COA werd in deze zaken bijgestaan door Elmer van der Kamp, Mette van Asperen, Jo-Anne Nijland en Etta Eringa.