Home Nieuws Pels Rijcken schrijft rapport 'Blockchain in de zorg in relatie tot de AVG' voor het Zorginstituut Nederland

Pels Rijcken schrijft rapport 'Blockchain in de zorg in relatie tot de AVG' voor het Zorginstituut Nederland

14 juni 2019

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) onderzoekt via diverse activiteiten wat de rol van blockchain kan zijn in de zorg. Zij willen een compleet beeld krijgen van de diverse randvoorwaarden die hierbij spelen, waaronder de juridische, organisatorische, maatschappelijke en technische, om zo blockchain verantwoord toe te passen. Eerder adviseerden wij ZIN over Mijn Zorg Log.

In opdracht van het ZIN hebben onze advocaten Sandra van Heukelom-Verhage, Marte van Graafeiland en Tim Gillhaus ditmaal onderzocht op welke wijze het gebruik van blockchain in de zorg in overeenstemming kan worden gebracht met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het rapport ‘Blockchain in de zorg in relatie tot de AVG’, dat in samenwerking met blockchainspecialist Ledger Leopard is geschreven, werd donderdag 13 juni gepresenteerd door Marte en Tim tijdens het mini-symposium dat het ZIN organiseerde.

De conclusie van het rapport luidt dat het gebruik van blockchain in de zorg verenigbaar kan zijn met de AVG, zolang bij het ontwerp en gebruik van de blockchain voldoende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om invulling te geven aan de regels van de AVG.

Zo moet onder meer in een vroeg stadium oog zijn voor privacy by design & default. Bovendien moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat persoonsgegevens op de blockchain worden geplaatst, bijvoorbeeld door het gebruik van pointers. Daarnaast moet worden geborgd dat de betrokkene zijn AVG-rechten kan uitoefenen, bijvoorbeeld het recht op wissing.

In dit rapport worden tien concrete aandachtspunten geformuleerd om het gebruik van blockchain in de zorg AVG-proof te maken. Benieuwd welke dit zijn? Lees het in het rapport ‘Blockchain in de zorg in relatie tot de AVG’.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail