Home Nieuws Pels Rijcken schrijft juridisch kader voor Regie op gegevens

Pels Rijcken schrijft juridisch kader voor Regie op gegevens

28 maart 2019

Door digitalisering van de samenleving zijn er steeds meer gegevens van burgers en bedrijven beschikbaar, zonder dat voor hen altijd duidelijk is wie, waarom, welke gegevens verwerkt en hoe dat wordt gedaan. Er zijn verschillende initiatieven om de positie van burgers en bedrijven te verbeteren en versterken door persoonlijk datamanagement mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om toepassingen waarmee burgers eenvoudig de eigen medische gegevens kunnen inzien, (her)gebruiken, wijzigen of verwijderen. Het programma Regie op gegevens van ICTU, ontwikkelt in opdracht van de ministeries van BZK en EZK kaders die houvast moeten gaan bieden aan initiatieven voor persoonlijk datamanagement in termen van privacy, veiligheid, uniformiteit en interoperabiliteit.

Sandra van Heukelom-Verhage, Nina Bontje en Tim Gillhaus zijn actief betrokken bij het programma Regie op gegevens. Zij schreven het juridisch kader voor de voorstudie die afgelopen week is gepubliceerd. De voorstudie ‘Kader voor regie op gegevens 0.1’ is hier te raadplegen.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail