Home Nieuws Pels Rijcken richt Pels Acceleration Lab op

Pels Rijcken richt Pels Acceleration Lab op

1 april 2019

Van gezichtsherkenning tot zelfrijdende auto’s: het zijn innovatieve tech-ontwikkelingen waar juridische consequenties aan verbonden zitten, consequenties die soms eindeloos lijken. Advocatenkantoor Pels Rijcken vindt oplossingen voor deze juridische uitdagingen van de toekomst. Samen met publieke en private partijen als Schiphol, Nationale Nederlanden en PVH, brengt het Pels Acceleration Lab van Pels Rijcken juridische vraagstukken van de toekomst in kaart. De advocaat is voortaan geen showstopper meer, maar juist een accelerator voor innovatie.

“Vaak waren juristen aan het eind van een innovatietraject de showstopper”, vertelt Sandra van Heukelom, advocaat en partner bij Pels Rijcken. “De juridische controle brengt kwesties aan het licht die aanpassingen vereisen. Het is natuurlijk veel handiger als de ontwikkelaars deze juridische zaken vooraf kennen. Het Pels Acceleration Lab brengt daarom deze juridische zaken van te voren in kaart en denkt proactief mee, in plaats van showstoppers te creëren.”

Ophalen vragen en uitdagingen

Op 12 en 19 maart vonden de eerste Pels Acceleration Days (PAD) plaats, waarbij een selectie cliënten, samenwerkingspartners en specialisten (het zogenaamde Pels Acceleration Network) samenkwam. Tijdens de PAD werden juridische vraagstukken besproken die spelen bij innovaties als zelfrijdende auto’s, AI en smart contracts.

De deelnemers gingen in gesprek over innovaties die grote impact hebben op de maatschappij. Welke juridische belemmeringen worden in dat kader ervaren? Innovatie levert niet alleen voor de publieke en private sector juridische uitdagingen op, maar ook voor de innovators zelf. Het Pels Acceleration Lab zorgt ervoor dat deze verschillende partijen samen met juristen om de tafel komen, vanaf het begin van het proces.

Reacties:

Danaï Giannouli, Legal Counsel bij Luchthaven Schiphol:
“Op dit moment loopt er op Schiphol een proef waarbij gebruik gemaakt wordt van gezichtsherkenning. We testen daarbij apparatuur die het voor passagiers mogelijk maakt om zich, na een registratie van hun paspoort en biometrische gegevens, met behulp van gezichtsherkenning door de diverse controlepunten op de luchthaven te begeven. Schiphol heeft dit systeem ontworpen met privacy als leidraad en volgens de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR / AVG. Reizigers bepalen zelf of zij er aan deelnemen tijdens de proef.”

Tîjmen de Gelder, managing director ALTUM AI:
“Heel goed dat Pels dit initieert. Wij ontwikkelen AI-gedreven waarderingsmodellen voor de woningmarkt en krijgen daarin vaak te maken met privacyvraagstukken. Wie is de eigenaar van een bepaalde oplossing of data? En is een innovatieve oplossing wel wettelijk toegestaan? Ook onze klanten weten niet altijd wat mogelijk en toegestaan is. Juristen kunnen hierin een verbindende factor zijn, het innovatieproces versnellen en efficiënter maken.”

Wat doet het Pels Acceleration Lab?

Advocaten zijn cruciaal voor het ontwerpen en bouwen van de technologische infrastructuur van de toekomst. Pels Rijcken werkt samen met tech-pioniers en softwareontwikkelaars aan oplossingen voor de meest urgente technologische uitdagingen wereldwijd. Naast de sectie Innovation, Privacy & Technology (IP&T), heeft Pels Rijcken het Pels Acceleration Lab opgericht om innovaties te versnellen door juridische belemmeringen weg te nemen en de kennis en expertise daarover te delen.

Juridische oplossingen van de toekomst

Binnen het Pels Acceleration Lab versnelt Pels Rijcken innovaties die in Nederland plaatsvinden en wordt nieuwe kennis en ervaring opgedaan rond innovatie in het recht. Dit doet Pels Rijcken samen met innovators en partijen uit de private én publieke sector. Deze multidisciplinaire aanpak levert resultaten op het gebied van Research, Development, Education en Implementation.

De eerste stap is genomen richting het creëren van een nieuw ecosysteem, waarin juristen actief betrokken zijn bij innovatie en nauw samenwerken met bijvoorbeeld innovatieve startups. Kennisdeling is essentieel binnen dit ecosysteem. Daarom wordt de kennis die binnen het Pels Acceleration Lab wordt opgedaan, gedeeld met stakeholders en andere geïnteresseerden. Pels Rijcken publiceert regelmatig whitepapers over onderwerpen als RegTech, zet zich in om het Pels Acceleration Netwerk te voeden en uitbreiden en investeert in de realisatie en implementatie van RegTech-oplossingen.

Neem voor vragen over het Pels Acceleration Lab contact op met Sandra van Heukelom-Verhage of Jeroen Naves.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail