Home Nieuws Pels Rijcken publiceert omzet en kosten per ministerie 2021

Pels Rijcken publiceert omzet en kosten per ministerie 2021

17 oktober 2022

De in rekening gebrachte kosten van de werkzaamheden van het kantoor van de landsadvocaat zijn regelmatig onderwerp van vragen vanuit de journalistiek en politiek. Recent zijn hierover ook Kamervragen beantwoord. We hebben de omzet en kosten per ministerie nu ook zelf overzichtelijk in een online dashboard gepubliceerd op onze website.

Naast de kosten per ministerie, toont het dashboard hoe die omzet zich verhoudt tot de totale omzet van Pels Rijcken in 2021. We maken daarbij onderscheid tussen ministeries, overige cliënten uit de publieke sector en cliënten in de private sector. Advocaten van Pels Rijcken werken niet alleen voor ministeries, maar ook voor overheden zoals gemeenten, waterschappen, provincies en toezichthouders en voor private partijen zoals (inter)nationale bedrijven, nutsbedrijven en zorg- en onderwijsorganisaties.

Het laat zien dat Pels Rijcken zich heeft gespecialiseerd in de advocatuurlijke bijstand aan de publieke sector, maar zich ook goed thuis voelt in private sector. Ons werk voor het bedrijfsleven biedt inzichten, die we ook inzetten bij de advisering en ondersteuning in de publieke sector en vice versa. Tegelijk is ook zichtbaar dat het werk voor private partijen het kleinste deel van de omzet behelst. Dat komt omdat wij, als kantoor van de landsadvocaat, nooit tegen de Staat optreden of cliënten bijstaan van wie de belangen strijdig zijn of kunnen zijn met die van de Staat. De Staat op zijn beurt heeft wel de keuze om ons of een ander kantoor in te schakelen. Dat houdt ons scherp.

We zullen in ieder geval jaarlijks een dergelijk dashboard publiceren. Hiermee geven we meteen ook invulling aan artikel 8 uit de overeenkomst met de Staat waarin het streven wordt benoemd om jaarlijks over de kosten per ministerie op onze website te rapporteren.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail