Home Nieuws Pels Rijcken organiseert een webinarreeks op het gebied van technologie, privacy- en gegevensbeschermingsrecht

Pels Rijcken organiseert een webinarreeks op het gebied van technologie, privacy- en gegevensbeschermingsrecht

21 september 2022

Ook de komende maanden organiseert het IT- en privacyteam van Pels Rijcken iedere twee maanden een actualiteitenbijeenkomst waarin zij cliënten en belangstellenden bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het IT-recht en het privacyrecht.
 

Aanmelden


De data en thema’s voor de webinars zijn als volgt:

 

 • Dinsdag 13 december 2022 | 15.00 uur - 16.30 uur
  Webinar actualiteiten IT-recht

  Jeroen Naves en Bram Kleinhout

  Meer informatie


 • Donderdag 15 juni 2023 | 15.00 uur - 16.30 uur
  Webinar Actualiteiten IT-recht

  Jeroen Naves en Bram Kleinhout

  Meer informatie

   

Aanmelden

Onze sprekers

Gerrit-Jan Zwenne

Gerrit-Jan Zwenne is gezaghebbend advocaat op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van internet- en telecomrecht en juridische vraagstukken rondom blockchain, cloud en sensordata. Gerrit-Jan zet zijn kennis en ervaring in om brancheverenigingen, multinationals, startups, toezichthouders en vele overheden te adviseren over digitalisering.

 

Tim Gillhaus

Tim Gillhaus adviseert zowel overheden als bedrijven over de uitwisseling van persoonsgegevens en het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hij voert veelvuldig Privacy Impact Assessments uit en helpt overheidsorganen bij het waarborgen van de privacy van burgers bij de inzet van nieuwe technologieën zoals blockchain, big data en artificial intelligence.

 

Jeroen Naves

Jeroen Naves is gespecialiseerd in technologie en recht. Tot zijn werkterrein behoren het opstellen en beoordelen van IT-contracten, het procederen in IT-geschillen en het adviseren over data-uitwisseling en innovatie. Jeroen procedeert bij de civiele rechter, zowel in bodemprocedures als in kort geding. Hij is in staat om IT-geschillen op te lossen en complexe IT-inkooptrajecten tot een succesvol einde te brengen.

 

Bram Kleinhout

Bram Kleinhout is gespecialiseerd in technologie- en informatierecht. Hij adviseert met name over civielrechtelijke aspecten van technologie en innovatie, zoals ICT-contracten en intellectuele eigendomsrechten. Binnen deze rechtsgebieden treedt hij op voor (grote) ondernemingen en overheidsinstanties.

 

Marte van Graafeiland

Marte van Graafeiland is gespecialiseerd in het privacyrecht en houdt zich bezig met alle facetten daarvan, met name in het publieke domein. Zij adviseert onder andere (onderdelen van) ministeries, provincies, (grote) gemeenten en toezichthouders over hun privacyrechtelijke vragen, bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein, de zorg, politie- en justitie, openbare orde en sociale zekerheid. 

 

 

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail