Home Nieuws Pels Rijcken organiseert Dag van de Decentralisatie

Pels Rijcken organiseert Dag van de Decentralisatie

26 maart 2014

Decentralisatie staat volop in de belangstelling. Gemeenten zijn intensief bezig met de invulling en operationalisering van de taken die naar hen worden toegeschoven op het gebied van jeugd, zorg en werk. Zij staan daarbij voor fundamentele beleidsmatige keuzes die op lange termijn consequenties hebben met betrekking tot hoe de taken verricht zullen worden, hoe de budgetten daarvoor aangewend kunnen worden en hoe dat te organiseren.

Wij adviseren momenteel veel over de decentralisaties en zien dat daar een veelheid aan juridische aspecten bij komt kijken. Zo spreken we met cliënten onder meer over thema's als "Hoe richt ik samenwerkingsverbanden met andere gemeenten of zorgaanbieders in?", "Kunnen we beter subsidiëren of aanbesteden" en "Met welk instrumentarium bereik ik mijn beleidsdoelstellingen optimaal?". We merken dat door de omvang en complexiteit van de beleidsmatige ontwikkelingen, de juridische aspecten nogal eens onderbelicht raken.

We beseffen ons terdege dat gemeenten overspoeld worden met informatie en niet zitten te wachten op het volgende dikke rapport. Daarom organiseren we op dinsdag 22 april voor alle gemeenten van Nederland de Dag van de Decentralisatie. Op deze dag brengen we alle juridische relevante thema's bij elkaar in onze 'Totaalscan juridische aspecten decentralisatie'. We behandelen deze in vogelvlucht en beantwoorden ter plekke actuele vragen van gemeenten. Daarnaast bieden we een aantal concrete producten en oplossingen voor veelvoorkomende issues. Praktisch en toegesneden op de vraagstukken die bij u leven.

U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden via decentralisatie@pelsrijcken.nl.

Het volledige programma en de logistieke details volgen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sandra van Heukelom-Verhage en Maarten van Rijn.