Home Nieuws Pels Rijcken ondertekent Charter Diversiteit

Pels Rijcken ondertekent Charter Diversiteit

9 oktober 2023

We willen een diverse en inclusieve werkomgeving, waarbij we samen een afspiegeling vormen van de samenleving. Iedereen die bij ons werkt, moet zichzelf kunnen zijn en zich bij ons thuis voelen. Dat versterkt de kwaliteit van onze dienstverlening nu en in de toekomst. Vandaag onderschrijven we dat opnieuw door als Pels Rijcken het Charter Diversiteit te ondertekenen van de Sociaal-Economische Raad (SER Diversiteit in Bedrijf).

Met de ondertekening van het Charter Diversiteit zet Pels Rijcken een volgende stap in het streven om een divers en inclusief advocatenkantoor te zijn. Pels Rijcken tekende eerder al de intentieverklaring ‘Diversiteit binnen de advocatuur’ en het Charter ‘Talent naar de top’. Daar komt nu het Charter Diversiteit bij. Met het tekenen van het Charter geven we ook uitvoering aan de afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomst met de Staat.

Strategisch doel

We onderscheiden ons als advocatenkantoor onder meer door onze betrokkenheid bij maatschappelijke onderwerpen die hun weerslag hebben in onze dagelijkse, juridische werkzaamheden. Diversiteit en Inclusie (D&I) vormt een van de vijf strategische doelen van Pels Rijcken. Bestuurslid Elisabeth Pietermaat: “Als we als kantoorgenoten een afspiegeling vormen van de samenleving, helpt dat om deze maatschappelijke vraagstukken goed te begrijpen. Werken aan diversiteit draagt zo direct bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Er wordt dan ook fors geïnvesteerd in diversiteitsbeleid. Zo is er een D&I Academy opgezet, een opleidingsprogramma ter stimulering van het bewustzijn over dit onderwerp. Ook zijn er duurzame partnerschappen zoals met Global People, Stichting IMC Weekendschool, Stichting Giving Back, Stichting Forward, Bridges network en het sociaal leer- en werkbedrijf Pantar. Door de medewerkers van ons kantoor is een principle-based gedragscode opgesteld. Op onze website is deze gedragscode na te lezen.

Charter Diversiteit

De Charter Diversiteit bevordert diversiteit en inclusie op de werkvloer en ondersteunt bedrijven bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen. Bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit tekenen, zien D&I als meerwaarde voor hun bedrijf. Daarnaast is de inzet voor D&I onlosmakelijk verbonden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het project maakt deel uit van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het Charter is aangesloten bij het Europees platform van Diversity Charters.