Home Nieuws Pels Rijcken brengt boek Kort begrip van KEI uit

Pels Rijcken brengt boek Kort begrip van KEI uit

29 augustus 2016

Vandaag verschijnt het boek Kort begrip van KEI, van de hand van Willem Heemskerk, Karlijn Teuben en Renee Wieringa en met medewerking van Corinna Klostermann.

Het boek is geschreven naar aanleiding van de vier wetsvoorstellen van het digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI), die op 12 juli 2016 door de Eerste Kamer zijn aangenomen. Na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving zal de civiele en bestuursrechtelijke rechtspleging zich voortaan grotendeels in een digitale omgeving afspelen. Dat betekent onder meer dat processtukken langs de digitale weg bij de gerechtelijke instanties moeten worden ingediend en dat de uitwisseling van andere berichten in een procedure, zoals een verzoek om uitstel of een datumbepaling voor een zitting, digitaal zal verlopen. Ook overigens wijzigt ons burgerlijk procesrecht ingrijpend. Inwerkingtreding van de wetgeving zal vanaf begin 2017 gefaseerd plaatsvinden, afhankelijk van de uitkomst van 'go/no go'-beslissingen met betrekking tot de digitale systemen en afhankelijk van het succes van pilots.

Kort begrip van KEI behandelt in kort bestek en op praktische wijze alle aspecten van het nieuwe procederen in een digitale omgeving. Het boek is bestemd voor de praktijkjurist en voor de rechtenstudent die zich tijdig op KEI wil voorbereiden. Bijlagen bij het boek zijn een doorlopende tekst van Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 1-429 Rv), zoals die bepalingen na inwerkingtreding zullen luiden, het Besluit digitalisering, zoals inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd, en een opgave van de inmiddels over KEI verschenen literatuur.