Home Nieuws Pels Rijcken benoemt zes nieuwe partners per 1 januari 2023

Pels Rijcken benoemt zes nieuwe partners per 1 januari 2023

13 oktober 2022

Pels Rijcken zal per 1 januari 2023 zes nieuwe partners benoemen, te weten Marte van Graafeiland, Lonneke de Graaf, Irene van der Heijden, Marleen Botman, Raimond Dufour en Jeroen Naves. Zij stromen allen vanuit de eigen kantoororganisatie door naar de partnergroep. De benoeming van zes nieuwe partners komt voort uit de toenemende vraag naar de expertise van Pels Rijcken.

Bestuursvoorzitter Sandra Heukelom-Verhage: ‘Ik ben erg trots dat we vanuit ons eigen kantoor zes nieuwe partners hebben kunnen benoemen. Daarmee onderstreept Pels Rijcken het belang om eigen juridisch talent op te leiden en te laten doorstromen. Deze nieuwe generatie partners draagt bij aan de excellente dienstverlening aan onze cliënten op maatschappelijke, technologische en financiële thema’s.’

Pels Rijcken specialiseert zich in advocatuurlijke dienstverlening aan zowel de publieke als de private sector.

Nieuwe partners in detail

Marte van Graafeiland

Marte van Graafeiland werkt sinds 2010 als advocaat bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in het privacyrecht. Marte adviseert veel over de privacyrechtelijke aspecten van (nieuwe) technologieën, de toelaatbaarheid van de uitwisseling van (persoons)gegeven tussen partijen en over interne privacy compliance.

Van Graafeiland: ‘In mijn nieuwe rol als partner draag ik graag bij aan verdere groei van de sectie Innovation, Privacy & Technology en het behoud van de kwaliteit die wij aan onze cliënten leveren. Ook wil ik ervoor zorgen dat wij als kantoor voor toekomstige generaties advocaten aantrekkelijk blijven om voor te werken.’

Jeroen Naves

Jeroen Naves werkt sinds 2011 als advocaat bij Pels Rijcken en is, net als Van Graafeiland, één van de grondleggers van de sectie Innovation, Privacy & Technology. Jeroen is specialist op het terrein van technologie en recht. Met zijn team begeleidt Jeroen complexe contracteringstrajecten en staat hij onze cliënten terzijde in IT-geschillen. Ook is hij nauw betrokken bij de  innovaties van onze cliënten.

Naves: ‘Technologie vormt een onmisbaar onderdeel van veel van de organisaties en diensten van onze cliënten. Ik ben er dan ook trots op dat wij hen als team de afgelopen jaren met raad en daad hebben mogen bijstaan. Ik kijk ernaar uit om dat in een rol als partner te blijven doen en zo verder te bouwen aan de verdere ontwikkelingen van onze technologie- en privacypraktijk.’

Lonneke de Graaf

Lonneke de Graaf is sinds 2006 verbonden aan Pels Rijcken en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Zij procedeert en adviseert veelvuldig over de meest uiteenlopende (complexe) aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke kwesties. Ook begeleidt zij cliënten bij het opzetten van aanbestedingen en aanbestedingsstukken.

De Graaf: ‘Ik ben trots als partner deel uit te gaan maken van de aanbestedingspraktijk van Pels Rijcken. Een praktijk die binnen Nederland een unieke positie inneemt en vooroploopt op het gebied van aanbestedingsrecht.’

Irene van der Heijden

Irene van der Heijden is sinds 2011 advocaat en vanaf 2015 verbonden aan Pels Rijcken. Zij is expert in de Algemene wet bestuursrecht en doceert in die hoedanigheid onder andere bij de Grotius Academie. Daarnaast heeft Irene ruime ervaring in subsidie- en schadezaken en procedeert en adviseert zij regelmatig over de toepassing van de Wet Bibob.

Van der Heijden: ‘Ik zie ernaar uit om de unieke bestuursrechtelijke praktijk van Pels Rijcken nu als partner te mogen versterken. In die rol draag ik graag bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze bijzondere cliënten en aan de persoonlijke groei van kantoorgenoten.’

Marleen Botman

Marleen Botman is specialist op het gebied van het Europees recht en de uitwerking daarvan in de nationale rechtspraktijk. Zij is een autoriteit als het gaat om de Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG en de verdeling van schaarse rechten. In haar praktijk adviseert zij ministeries, toezichthouders en decentrale overheden en vertegenwoordigt hen in zowel civiele als bestuursrechtelijke procedures. Marleen promoveerde in 2015 en is als onderzoeker verbonden aan het onderzoekscentrum ‘Centre for Public contract law & Governance’ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Botman: ‘Vanuit mijn nieuwe rol als partner hoop ik samen met het sterke team Europees recht en mededinging, de Europese praktijk verder uit te bouwen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het kantoor. De cliënt optimaal bijstand verlenen, dat is mijn doel.’

Raimond Dufour

Raimond Dufour is sinds 2012 verbonden aan Pels Rijcken en werkzaam op de afdeling Litigation & Arbitration. Raimond is gespecialiseerd in het internationaal privaatrecht en behandelt complexe internationale geschillen, zoals collectieve acties, kartelschadezaken en handelsarbitrages. Hij procedeert over uiteenlopende kwesties, waaronder dieselmotoremissies, en internationale rentebenchmarks (zoals LIBOR) en de G10 valutahandel (Forex).

Dufour: ‘Ik ben zeer verheugd met deze benoeming en kijk ernaar uit om in deze nieuwe rol de internationale procespraktijk van kantoor verder uit te bouwen.’

 
Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail