Home Nieuws Pels Rijcken benoemt Marianne Hirsch Ballin tot partner

Pels Rijcken benoemt Marianne Hirsch Ballin tot partner

29 maart 2023

Marianne Hirsch Ballin treedt per 1 september 2023 toe tot de partnergroep van Pels Rijcken. Hiermee versterkt Pels Rijcken haar positie op het gebied van het straf(proces)recht. De expertise van Marianne omvat mede de internationale en Europeesrechtelijke aspecten van het strafrecht en de verhouding tot andere rechtsgebieden, zoals het bestuursrecht, het nationale veiligheidsrecht en het gegevensbeschermingsrecht. Marianne is op dit moment hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voor één dag in de week als advocaat aan Pels Rijcken verbonden. Na haar associatie draait zij die rollen om. Verder vervult Marianne diverse nevenfuncties. Zo is zij bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Gelderland. Eerder maakte zij deel uit van de commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering.

Marianne Hirsch Ballin: “Ik zie ernaar uit om als partner mijn kennis en ervaring op het gebied van het strafrecht in te zetten voor Pels Rijcken. In de strafrechtspleging gaat het vaak om complexe belangentegenstellingen. Ik zie het als een belangrijke verantwoordelijkheid om daarbij als advocaat van de Staat het openbaar belang naar de eisen van de rechtsstaat te verdedigen. Aan een zinvolle verbinding tussen theorie en praktijk wil ik ook blijven bijdragen als hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sandra van Heukelom-Verhage: Ik ben blij dat Marianne toetreedt tot de partnergroep. Zij is een getalenteerd advocaat met een bijzondere expertise op het gebied van het straf(proces)recht. Met haar ervaring in zowel de praktijk als de wetenschap is zij in staat om vanuit een breder perspectief op strategisch niveau met onze cliënten mee te denken.

Marianne Hirsch Ballin
Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail