Home Nieuws Pels Rijcken benoemt Jantine Muller per 1 januari 2021 tot counsel

Pels Rijcken benoemt Jantine Muller per 1 januari 2021 tot counsel

4 januari 2021

Pels Rijcken heeft Jantine Muller (1971) per 1 januari 2021 benoemd tot counsel. Jantine heeft veel ervaring op het gebied van het bestuursrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht en aanbestedingsrecht. Vanuit haar publiekrechtelijke en privaatrechtelijke expertise adviseert zij dagelijks over complexe aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van zeer uiteenlopende aard, onder meer over samenwerkingsvormen tussen overheden en overheden en private partijen (publiek private samenwerking). Jantine heeft in het bijzonder expertise op het gebied van privatisering, mobiliteit en ICT. Daarnaast adviseert zij over het aanbesteden van zorg en/of subsidies. Jantine treedt regelmatig op voor overheden in arbitrages en aanbestedings-kort-gedingen.

Jantine geeft regelmatig cursussen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht.