Home Nieuws Pels Rijcken begeleidt vastgoedtransactie Paleis Soestdijk

Pels Rijcken begeleidt vastgoedtransactie Paleis Soestdijk

5 januari 2018

De sectie Vastgoed van Pels Rijcken is in de laatste maanden van 2017 betrokken geweest bij een groot aantal mooie vastgoedtransacties, waaronder die van Paleis Soestdijk.

Vastgoedtransactie Paleis Soestdijk

De afgelopen twee jaar heeft Pels Rijcken de Staat (Rijksvastgoedbedrijf) begeleid bij de verkoop en de herbestemming van Paleis en Landgoed Soestdijk. Paleis Soestdijk is door middel van een gestructureerde verkoopprocedure verkocht aan de MeyerBergman Erfgoed Groep. Op 20 december 2017 vond op het paleis de overdracht plaats. Staatssecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ondertekende samen met directeur-grootaandeelhouder Ton Meijer de leveringsakte ten overstaan van René Spit, notaris bij Pels Rijcken. De nieuwe eigenaar gaat Paleis Soestdijk onder het motto 'Made by Holland' ontwikkelen tot een platform voor innovatie en het zal podium bieden voor excellente prestaties van ondernemend Nederland. Maar ook rondleidingen, evenementen, culturele activiteiten en zakelijke bijeenkomsten maken onderdeel uit van de nieuwe programmering. In en rond het paleis komen een hotel, horecavoorzieningen en andere publieks- en verblijfsfuncties. Het publiek blijft er welkom.

De overdracht van Paleis Soestdijk behaalde ook het landelijke nieuws, op de https://www.ad.nl/amersfoort/sleutel-paleis-soestdijk-overgedragen-met-…; website van het Algemeen Dagblad vindt u een impressie van de officiële overdracht.

Staat verwerft nieuwe kantorencomplexen in Den Haag

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2017 twee kantoorpanden gekocht aan de Schedeldoekshaven in Den Haag. Het complex bestaat uit de gebouwen Terminal Noord en Terminal Zuid, met een totaaloppervlakte van 22.916 m2. Daarnaast heeft het Rijksvastgoedbedrijf het Bruggebouw in Den Haag verworven. Bij deze transacties werd het Rijksvastgoedbedrijf geadviseerd door René Spit (notaris) van Pels Rijcken, die eveneens de akten van levering heeft verleden. Na een renovatie krijgen afdelingen of diensten van ministeries onderdak in de gebouwen. De aankopen passen in het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om meer gebouwen in eigendom te hebben en minder te huren. Eigen gebouwen zijn gemakkelijker naar eigen inzicht duurzaam te maken. Bovendien is het bij de huidige lage rente goedkoper om te kopen dan te huren

Overdracht Grevelingenmeer aan Staatsbosbeheer

Het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta beheerde tot voor kort natuur- en recreatiegebieden in de Grevelingen. Omdat per 1 januari 2018 de provincies Zuid-Holland en Zeeland uit het schap zijn gestapt, is het recreatieschap opgeheven. De grondposities en erfpachtcontracten in de Grevelingen (+/- 8.000 hectare grond en water) zijn in het kader van deze opheffing eind december 2017 overgedragen aan Staatsbosbeheer. Ook de zorg en de verantwoordelijkheid voor de natuur wordt overgenomen door Staatsbosbeheer, zowel het natuur- en recreatiebeheer als het beleid en de ontwikkeling van de gebieden. Hilde Bremer (senior kandidaat-notaris) en René Spit (notaris) hebben deze transactie begeleid en alle notariële akten gepasseerd namens Staatsbosbeheer.

Zuid-Limburgse woningportefeuille naar Wonen Limburg

Woonpunt (sociale huisvesting in Zuid-Limburg) 186 huurappartementen, circa 181 parkeerplaatsen en enkele commerciële ruimten verkocht in 2017. De woningen liggen verspreid over drie complexen op goede locaties in Maastricht (73 appartementen), Heerlen (47 appartementen) en Geleen (66 appartementen). Ook de bouwgrond in het Aldenhofpark in Hoensbroek wisselde van eigenaar. Jos Verburg (kandidaat-notaris) en René Spit (notaris) van Pels Rijcken verzorgden de juridische procesbegeleiding en de overdracht van de portefeuille.