Home Nieuws Oprichting academisch netwerk over multistakeholder initiatieven

Oprichting academisch netwerk over multistakeholder initiatieven

7 april 2017

Tijdens een conferentie bij het Occidental College in Los Angeles op 4 en 5 april is een academisch netwerk opgericht op het terrein van (transnationale) multistakeholder-initiatieven. Deze initiatieven omvatten veelal maatschappelijke organisaties (zoals non-gouvernementele organisaties), het bedrijfsleven en vaak ook overheden en houden zich bezig met onderwerpen in het kader van het algemeen belang zoals business and human rights, het milieu en klimaatverandering. Het netwerk is een initiatief van MSI Integrity, een maatschappelijke organisatie gevestigd in de VS die zich bezig houdt met de evaluatie van multistakeholder initiatieven op het terrein van business and human rights. Martijn Scheltema is lid van het bestuur van dit netwerk. De conferentie had betrekking op vele vragen in verband met multistakeholder initiatieven, waaronder rondom governance, machtsverhoudingen tussen belanghebbenden, geschilbeslechting en het ontwerp van toekomstige multistakeholder initiatieven. Aan de conferentie namen academici, vertegenwoordigers van multistakeholder initiatieven en van het bedrijfsleven deel. Martijn heeft een plenair panel over de effectiviteit van deze initiatieven (mede-)georganiseerd en gemodereerd. In zijn inleiding heeft hij uiteengezet waarop het evalueren van effectiviteit vanuit een juridisch perspectief noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met staatssteun, mededingingsvraagstukken en aanbestedingen.