Home Nieuws Omgevingsrechtexpert Jelmer Procee benoemd tot partner

Omgevingsrechtexpert Jelmer Procee benoemd tot partner

5 januari 2018

Het Haagse advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken heeft Jelmer Procee (1982) per 1 januari 2018 benoemd tot partner. Hiermee versterkt het kantoor zijn positie op het gebied van het omgevingsrecht.

Jelmer Procee is gespecialiseerd in het (bestuursrechtelijke) schadevergoedingsrecht, waaronder nadeelcompensatie en onteigening. Hij voert een brede grondverwervingspraktijk waarin hij overheden helpt hun ruimtelijke doelen te verwezenlijken. De nadruk ligt op grote infrastructurele projecten, zoals de Nieuwe Sluis Terneuzen of de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Daarnaast begeleidt hij gebiedsontwikkelingen en is penvoerder voor diverse bestuursovereenkomsten.

Jelmer Procee: "Omgevingsrecht en in het bijzonder grondverwerving gaat over mensen. Met mijn expertise en ervaring lever ik een bijdrage aan de realisatie van projecten binnen budget en planning, zonder daarbij die menselijke maat uit het oog te verliezen. Geen zaak is daarom hetzelfde en dat houdt het werk uitdagend. Ik ben er trots op dat ik als partner deze praktijk verder mag gaan uitbouwen."