Home Nieuws Notariaat Pels Rijcken beëindigd

Notariaat Pels Rijcken beëindigd

1 juli 2022

Vanaf vandaag, 1 juli 2022, heeft Pels Rijcken haar notariële dienstverlening beëindigd. In overleg met de cliënten zijn de lopende dossiers overgedragen. Pels Rijcken is vanaf nu een advocatenkantoor.

Overdracht

De beëindiging van onze notariële dienstverlening hebben wij vorig najaar bekend gemaakt. Sindsdien is de samenwerking gezocht met diverse notariskantoren om de overdracht voor onze cliënten zorgvuldig te laten verlopen. Ook in de toekomst zal Pels Rijcken voor zover nodig de samenwerking aangaan met notariskantoren, al naar gelang de behoefte van cliënten. 

Afsluiting periode

Het afscheid van ons notariaat vormt de afsluiting van een ingrijpende periode nadat de door Frank Oranje gepleegde fraude aan het licht kwam. In de eerste plaats voor de tot voor kort bij Pels Rijcken werkzame notarissen en de notariële medewerkers, maar ook voor het hele kantoor. Wij blijven onze energie en inspanningen richten op het bieden van excellente advocatuurlijke dienstverlening en de verdere professionalisering van de interne kantoororganisatie. Daartoe behoort onder meer het instellen van een raad van commissarissen

Informatie over aktes

Via de website notaris.nl is te zien waar de aktes van onze voormalige notarissen zich bevinden. Voor vragen over een (afgerond) notarieel dossier dat door een van onze voormalig notarissen is behandeld, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de notaris die zich over de akte heeft ontfermd. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail