Home Nieuws NN Group neemt Delta Lloyd definitief over

NN Group neemt Delta Lloyd definitief over

7 april 2017

Pels Rijcken adviseerde DNB in deze zaak over verschillende overnamescenario's, timing van diverse onderdelen van het proces en diverse aspecten ten aanzien van de afgifte van vvgb's.

Delta Lloyd wordt definitief overgenomen door NN Group. Er is voldaan aan alle gestelde voorwaarden en de Nederlandsche Bank, de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De Europese Commissie heeft mededingingsrechtelijke goedkeuring gegeven.

Pels Rijcken heeft DNB in deze zaak geadviseerd over verschillende overnamescenario's, timing van de diverse onderdelen van het proces en diverse aspecten ten aanzien van de afgifte van vvgb's.

Het team bestond uit Harm Uittien, Arnoud Boorsma, René van de Klashorst, Peter van Kippersluis, Ameer Muhammad en Floortje de Bruijn.

Heeft u vragen over deze deal? Neemt u dan contact op met Harm Uittien.

Het corporate/M&A-team van Pels Rijcken heeft uitgebreide ervaring met fusies & overnames, joint ventures, herstructureringen, participaties, incentive plans, corporate governance en boardroom counseling in het private en publieke domein.