Home Nieuws Nieuwe partners: Jeanile Weyne en Nina Bontje

Nieuwe partners: Jeanile Weyne en Nina Bontje

14 november 2023

Per 1 januari 2024 treden Jeanile Weyne (38) en Nina Bontje (34) toe tot de partnergroep van Pels Rijcken. Beiden zijn bij Pels Rijcken begonnen als advocaat-stagiair en groeiden sindsdien uit tot senior advocaten, elk met hun eigen specialistische expertise.

Toekomstgericht contracteren

Jeanile maakt deel uit van de sectie Bouw- en aanbestedingsrecht. Zij adviseert en procedeert onder meer over de contractering van grote projecten waarbij ze betrokken is vanaf de aanbesteding tot en met de uitvoering. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe contractvormen, vormt momenteel een groeiend onderdeel van haar werk, evenals de focus op het onderhoud van bestaande infrastructuur.

Jeanile: “De praktijk ontwikkelt zich voortdurend en onder meer door prijsstijgingen en een pandemie komen allerhande contractuele vraagstukken naar boven borrelen. Die vraagstukken zijn puzzels waarvoor ik telkens, samen met de cliënt, een goede oplossing zoek. Nieuwe contractvormen in de bouw zijn op dit moment een hot topic omdat de betrokken partijen graag met meer oog voor elkaars belangen, wensen te contracteren”. Gezien deze ontwikkelingen is zij medeorganisator van een Seminar actualiteiten bouwrecht op 16 november, waarin zij ingaat op de toekomst van het contacteren in een uitdagende markt.

“Maatschappelijk gezien wordt nu vaker de keuze gemaakt om te investeren in vernieuwing en onderhoud van bestaande infra, in plaats van de aanleg van geheel nieuwe. Maar bij grote vernieuwingen en onderhoud in weg- water-, spoor- en utiliteitsbouw willen opdrachtgevers en opdrachtnemers - net als bij de aanleg van nieuwe infrastructuur – over en weer een betere beheersing van de risico’s die oplopende kosten en vertraging tot gevolg kunnen hebben. Ik help hen door mee te denken over nieuwe contractvormen, ook op conceptueel niveau, waarin we voor dat soort risico’s oplossingen bieden die breed toepasbaar zijn.”

Transparantie, uitvoering en AI

Nina werkt vanuit de sectie Bestuursrecht aan vraagstukken op het gebied van transparantie, openbaarheid en privacy. Vaak gaat het daarbij om kwesties waarin transparantiebelangen schuren met andere wetgeving, zoals privacywetgeving en geheimhoudingsplichten. Met de vrij recente inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022 is de uitvoering in de praktijk volop in ontwikkeling, zo merkt ze.

“De nieuwe wet leidt tot veel interpretatie- en uitvoeringsvragen en de eerste richtinggevende jurisprudentie moet nog komen. Wij adviseren dag in dag uit over dat soort vragen. De Woo biedt daarbij ook kansen. Zo bevat de wet de aanmoediging voor bestuursorganen om in gesprek te gaan met verzoekers om informatie en om maatwerk te leveren. Met de cliënt meedenken hoe zo goed mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de transparantiewensen van het openbaar bestuur en de informatiebehoefte vanuit de maatschappij, vind ik een mooie uitdaging.”

“Transparantie staat hoog op de bestuurlijke agenda en men bereidt zich voor op de uitgebreide plicht tot actieve openbaarmaking van informatie. De uitvoering is daarbij wel een dilemma, zeker in combinatie met de grote hoeveelheid openbaarmakingsverzoeken die op overheden afkomen. Wij denken mee met creatieve oplossingen. Zo staat de technologie niet stil en biedt AI kansen. Vanuit mijn expertise op zowel het terrein van openbaarheid als privacy adviseer ik over dergelijke kansen en de risico’s. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan documenten die nu voldoende geanonimiseerd online worden gepubliceerd, maar waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat in de toekomst privacygevoelige informatie toch kan worden achterhaald als AI alle documenten en informatie aan elkaar verbindt”, schetst Nina de uitdagingen.

Pels Rijcken

Met de toetreding van deze nieuwe partners, komt per 1 januari 2024 de totale partnergroep van Pels Rijcken op 37 advocaten, met 59 procent mannelijke en 41 procent vrouwelijke partners. Pels Rijcken telt momenteel 170 advocaten en 125 medewerkers.